Aksjeeiers lojalitetsplikt

Aksjeeiers lojalitetsplikt - Margrethe Buskerud Christoffersen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Margrethe Buskerud Christoffersen
DIMENSJON
9,43 MB
FILNAVN
Aksjeeiers lojalitetsplikt.pdf
ISBN
7255886805351

BESKRIVELSE

Aksjeeierforhold etableres normalt ved avtaleinngåelse. Et overordnet spørsmål i denne boken er i hvilken grad aksjeselskapsretten begrenser anvendelsen av alminnelige formuerettslige regler på aksjeeiers avtaler. Det sentrale spørsmålet som drøftes er hvorvidt aksjeeier kan ha lojalitetsplikt overfor andre aksjeeiere, selskapet og selskapets kreditorer. Forfatteren argumenterer for at aksjeeiere, som andre kontraktsparter, har lojalitetsplikt, men at intensiteten og innholdet av denne vil variere ut fra hvilke hensyn som gjør seg gjeldende i det enkelte aksjeeierforhold. Gjennomgående vil aksjeeiere i fåmannsselskaper ha strengere lojalitetsplikt enn aksjeeiere i større selskapsforhold. Hvilke rettslige virkninger det vil få for aksjeeiere at avtalene de inngår prinsipielt sett er underlagt den kontraaktuelle lojalitetsplikten, vil dermed variere. En praktisk konsekvens vil uansett være at kontraktsretten kan være et hensiktsmessig verktøy ved løsning av tvister som involverer aksjeeiere. Boken inneholder inngående analyser av aksjerettslige og kontraktsrettslige hensyn og regler, og den er relevant både for jurister i det praktiske rettsliv og innen akademia. Boken er også relevant for andre næringslivsaktører.

Se flere bøker fra Margrethe Buskerud Christoffersen. Aksjeeiers lojalitetsplikt ebok. 369,-Aksjeeierforhold etableres normalt ved avtaleinngåelse.

Les mer om boken . Aksjeeiers lojalitetsplikt : Samspillet mellom aksjeselskapsretten og den a Christoffersen, Margrethe Buskerud Pris kr. 579 | Utgitt: 2019/04 | Innbundet | 232 sider Aksjeeiers lojalitetsplikt.

RELATERTE BØKER