Makt og avmakt

Makt og avmakt En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,14 MB
FILNAVN
Makt og avmakt.pdf
ISBN
7191196025640

BESKRIVELSE

Psykisk helse angår alle. Derfor burde alle borgerne i et demokrati engasjere seg i etisk og politisk debatt om psykisk helsearbeid. Denne boka er et tverrfaglig bidrag til diskusjonen om hva slags psykisk helsearbeid vi har og ønsker å ha i et nordisk demokrati. Forfatterne har ulik bakgrunn. Her bringes klinisk erfaring og erfaring som brukere og pårørende i kontakt med filosofiske, etiske, teologiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og helsefaglige perspektiver. Boka springer ut av et årelangt samarbeid om etikk mellom miljøer ved Sørlandets Sykehus og Universitetet i Agder. De fleste av forfatterne bor og arbeider på Agder. I tillegg er danske stemmer kommet med for å bidra til et nordisk blikk.

I Tana, Karasjok, Lillestrøm, Helsinki og Enare spør vi om samene blir hørt - eller ... Begreper som makt og avmakt synes imidlertid å være definert ut av denne litteraturen. I den grad makt er et tema i disse arbeidene, er det nettopp gjort til et poeng at anarkiske beslutningsprosesser preges av fravær av makt: "I et rendyrket anarki vil [...] resultatet [...] i mer begrenset grad bli fastlagt av en enkelt aktørs, eller gruppes, intensjoner og makt" (Olsen 1978: 87). «Makt og avmakt » ...

En klassisk og mer presis, men også mer omstendelig definisjon ble formulert av sosiologen Max Weber (1864-1920): «Makt ... MAKT OG AVMAKT «Jeg vil på det sterkeste anbefale denne forestillingen. Den gir en tanke, en følelse og en opplevelse.

RELATERTE BØKER