Aldring med funksjonshemning

Aldring med funksjonshemning - Hege Gjertsen | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hege Gjertsen
DIMENSJON
6,34 MB
FILNAVN
Aldring med funksjonshemning.pdf
ISBN
3880820188771

BESKRIVELSE

Denne rapporten gir en innføring i sentrale begreper, modeller, forståelsesmåter og tilnærminger som dreier seg om aldring og funksjonshemning. Når det gjelder forskning om funksjonshemning finnes det ulike tradisjoner, og det har skjedd store endringer over tid. Tilnærmingene har dels et forskjellig begrepsapparat og dels legger de vekt på ulike forhold som hovedårsak til funksjonshemningen. Dette fører til ulike strategier og tiltak. Mange forhold, både når det gjelder helsetilstand og deltakelse, endrer seg under aldringen. Rapporten gir en oversikt over sentrale tilnærminger innenfor feltet funksjonshemning og aldring. Den gir en kortfattet gjennomgang av begreper, teorier og tilnærminger som vil være nyttig både for de som er nye på feltet og de som er mer viderekomne - enten de er unde rutdanning, foretar studier eller er i arbeid rettet mot personer med funksjonsnedsettelser.

Sykdommen er arvelig. Og et barn med ned 's syndrome blir psykisk utviklingshemmet. NORMAL ALDRING Lunger Hjerte/kar Sanser Muskler Hud NORMAL ALDRING Sentralnervesystem Temperatur regulering Hukommelse Endoktrine system Urinveier Reproduksjon Fordøyelsessystem Sansning og persepsjon Generelt vil terskelverdiene øke med alder det kreves sterkere stimulering for å oppleve stimulering og det kreves større forskjell i stimulering for å oppleve en forskjell (Lukt, smak ... Temakonferansen funksjonshemning og aldring 2019 ...

Aldring og helse hjelper også myndigheter, fag- og forskningsmiljøer og folk flest til å finne informasjon og utvikle kompetanse. Etter et forskerliv som gerontolog - med en rekke studier av aldring og alderdom bak meg - ble jeg i 1999 spurt om å ta ansvar for å utvik-le prosjektet Funksjonshemming og aldring. Det har betydd å gå inn i et grenseland som er lite utforsket, som byr på utfordringer ved å overskride grenser, se det ene felt i lys av det andre og stille spørsmålet om noen former for kategoritenkning ... Kjøp 'Så man møter veggen mange ganger, aldring med funksjonshemning og lokalmiljø' av Hege Gjertsen fra Norges raskeste nettbokhandel.

RELATERTE BØKER