Skolens kvalitet skapes lokalt; presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner"

Skolens kvalitet skapes lokalt; presentasjon av funn fra forskningsprosjektet lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,96 MB
FILNAVN
Skolens kvalitet skapes lokalt; presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner".pdf
ISBN
8621661783676

BESKRIVELSE

Denne boka gir svar på to spørsmål: Den undersøker for det første hvorfor elever fra Sogn og Fjordane presterer uforholdsmessig bra på nasjonale prøver. For det andre kartlegger den hva skoler og kommuner i resten av Norge kan lære for selv å skape bedre kvalitet i sine skoler. Det første spørsmålet er besvart ved at det gjennom lang tid er utviklet en kulturell tradisjon i Sogn og Fjordane som disponerer for at skolegang fremtrer som viktig. Dette blir i boka dels kalt «hierarkisk egalitarisme» der skole er knyttet til et likhetsorientert samfunn, et samfunn der nynorsken også er uttrykk for likeverd. Dels er denne kulturelle tradisjonen også preget av det som i boka er kalt en «folkeleg lærdomskultur», og som har sitt uttrykk i at et fylke som har mindre enn 4 % av landets befolkning, i årtier har levert mer enn 10 % av alle landets lærere. Skolers kvalitet skyldes dels systeminterne forhold ved skolen. Sentralt her er lærerkompetanse og hvordan kommunikasjonen i undervisningen bygges opp. Dels skapes kvalitet også ved hvordan skolen forholder seg til sine omgivelser, og de systemeksterne vilkår som nærmiljøet representerer. Studiene er gjennomført av forskere fra en rekke ulike fagfelt filologer, økonomer, organisasjonsteoretikere, statsvitere og pedagoger. Gjert Langfeldt er professor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Lagt inn av Kjøp Skolens kvalitet skapes lokalt fra Bokklubber Denne boka gir svar på to spørsmål: Den undersøker for det første hvorfor elever fra Sogn og Fjordane presterer uforholdsmessig bra på nasjonale prøver. For det andre kartlegger den hva skoler og kommuner i resten av Norge kan lære for selv å skape bedre kvalitet i sine skoler. Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner".

1 til 72 av 2741 ... Denne forståelsen av skoleutvikling bygger på erkjennelsen av at betingelsene for undervisning og læring skapes i skoleorganisasjonen (Midtsundstad, 2010) og at den lokale konteksten preger utviklingen slik forskningsfunn fra prosjektet «Lærende regioner» viser (Aasebø et al., 2015; Horrigmo, 2015; Langfeldt, 2015). OLE PETTER VESTHEIM Abstract: Inspired by the theory of practice architectures (Kemmis et al., 2014), a theory concerning what practices consist of and are shaped by, this article seeks to examine school leadership as practice in high performance schools in Norway. Through interviews with principals at seven case schools, I examine what these principals cite as central in their leadership ... 2 Bakgrunn for temaet •FOU i praksis: 'Samarbeid for barns helhetlige utbytte: Barnehagebarn med nedsatt funksjonsevne (Cameron m.fl 2014).

RELATERTE BØKER