Hvordan kan du vite om noe er sant?

Hvordan kan du vite om noe er sant? - Tor Grenness | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tor Grenness
DIMENSJON
8,96 MB
FILNAVN
Hvordan kan du vite om noe er sant?.pdf
ISBN
7258826054398

BESKRIVELSE

En hyppig benyttet påstand i samfunns- og nærlingslivsdebatten er «forskning viser». I disse sammenhengene sidestilles ofte forskningsresultater med sannhet. Men resultatene her er imidlertid sjelden så sikre som vi kan få inntrykk av. Hvordan kan du vite om noe er sant? viser den usikkerheten som ligger innebygd i all forskning og tar opp hvordan slik usikkerhet kan reduseres. Bare den som tar seg bryet med å sette seg inn i de mest sentrale metodeproblemene, vil være i stand til å se enkeltundersøkelsers svakheter og styrker.I denne nye og reviderte utgaven blir også tema som problemformulering, etikk og etiske retningslinjer behandlet dypere. Nytt er også et kapittel som tar for seg selve struktureringen av en oppgave samt de ulike suksesskriteriene som bør være på plass for å komme i havn med en god oppgave. Utgivelsen retter seg først og fremst mot studenter som skal skrive en større oppgave hvor egen problemformulering er utgangspunktet.

Hensikt: Elevene får oppleve hvor vanskelig det kan være å vite om noe er sant eller ikke ved første øyekast - selv når det kan virke opplagt. Konklusjon: Det er du som er sjefen - du bestemmer hvordan du skal takle fristelser. Husk at fristelser er midlertidige.

Trenger vi egentlig en problemstilling? Fra identifisering av problemområde til presisering av problemet Det finnes ingen oppskrift som sikrer gode problemstillinger En god problemstilling skal være Ytterligere et poeng Til slutt 11. Svaret er at det kan vi ikke - men vi kan tro noe om det. Hvordan vite? Vi kan aldri vite med ett hundre prosent sikkerhet at en forsker ikke bevisst fører oss bak lyset, fabrikkerer falske data, unnslår viktige opplysninger etc.

RELATERTE BØKER