Skolen som arbeidsplass

Skolen som arbeidsplass - Einar M. Skaalvik, Sidsel Skaalvik | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Einar M. Skaalvik, Sidsel Skaalvik
DIMENSJON
9,96 MB
FILNAVN
Skolen som arbeidsplass.pdf
ISBN
9101373774012

BESKRIVELSE

Hvordan er det å være lærer? Hvilke utfordringer møter lærerne i sitt daglige arbeid? Hvordan takler lærerne disse utfordringene?Forskning viser at mange lærere trives godt i arbeidet og opplever det som stimulerende og meningsfylt. Samtidig viser forskningen at læreryrket kan være stressende og belastende. Denne boka tar for seg lærerrollen, lærernes arbeidssituasjon og hvordan lærere opplever sitt arbeid. Boka bygger både på nyere norsk og internasjonal forskning og på intervju av lærere fra barne- og ungdomsskolen. Forfatterne belyser sentrale temaer rundt lærerrollen som motivasjon, trivsel, mestringsforventning, utfordringer og belastninger i læreryrket. Boka er skrevet for studenter, lærere, skoleledere og fagpersoner som arbeider i og med skolen.Både Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik er seniorforskere ved NTNU Samfunnsforskning. De har bakgrunn som professorer i henholdsvis pedagogisk psykologi og spesialpedagogikk.

600 tilsyn ved landets offentlige og private grunnskoler, ... Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemninger.

620.000 elever i grunnskoler og vel 170.000 i videregående skoler, ca. 72.0003 lærere, og over 4.000 skoleledere pluss annet administrativt personell.

RELATERTE BØKER