Nonverbale lærevansker

Nonverbale lærevansker En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,80 MB
FILNAVN
Nonverbale lærevansker.pdf
ISBN
5228459761428

BESKRIVELSE

Nonverbale eller ikke-språklige lærevansker er ofte usynlige, og kan være vanskelig for omgivelsene å fange opp og forstå. Denne boken bidrar til å gjøre de nonverbale lærevanskene synlige og viser hvordan barn med slike lærevansker kan få hjelp. Dette er den første norske boken om nonverbale lærevansker. Et bredt, tverrfaglig forskningsfelt har i de siste 20 årene gitt mye ny kunnskap, og boken beskriver forståelsesmodeller og tiltak for barn og familier som strever. Bokens første del handler om forståelse og utredning, og den andre delen har fokus på tilrettelegging, tiltak og behandling. Dette er en viktig bok for profesjonelle i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP) og habiliteringstjenester som utreder og behandler barn og ungdom. Den vil også være interessant for pedagoger og foreldre som ønsker å vite mer om nonverbale lærevansker og om hjelpetiltak i skolen og hjemme.

En god del barn med DiGeorges syndrom har også det som kalles nonverbale lærevansker (NLV). Primærfunksjonene som er mest svekket ved nonverbale Nonverbale eller ikke-språklige lærevansker er ofte usynlige, og kan være vanskelig for omgivelsene å fange opp og forstå.

Beskrivelse og definisjon av vanskene, diagnostikk, differensialdiagnostikk, komorbiditet, retningslinjer for utredning og tiltak. Ved Anne-Grethe Urnes, psykologspesialist med fordypning i nevropsykologi og barne- og ungdomspsykologi.

RELATERTE BØKER