Konfliktarbeid i skolen

Konfliktarbeid i skolen - Farstad. Camilla, Kari Odden | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Farstad. Camilla, Kari Odden
DIMENSJON
9,42 MB
FILNAVN
Konfliktarbeid i skolen.pdf
ISBN
8848653480715

BESKRIVELSE

Boken gir et solid grunnlag for å forstå hva gjenopprettende konfliktarbeid innebærer. Den gir konkrete råd og praktiske eksempler på hvordan gjenopprettende tilnærming kan brukes i det daglige relasjonsarbeidet i klasserommet og til å håndtere små og store konflikter i skolesamfunnet. I tillegg viser den hvordan alvorlige krenkelser kan håndteres ved bruk av samme tilnærming og metoder. I appendikset bakerst i boka finnes en rekke øvelser og leker til bruk i. arbeidet med elev- og personalgruppa.Gjenopprettende tilnærminger brer om seg i justissektoren i Norge, med bemerkelsesverdig gode resultater og bred politisk oppslutning. Boka viser hvordan en kan nyttiggjøre seg disse erfaringene i arbeidet med å sikre en skole der elever og voksne opplever trygghet og tilhørighet, mestring og mening.Boka er skrevet for dem som arbeider i skolen, studenter i lærerutdanning, foreldre og andre som er opptatt av elevenes læringsmiljø.Camilla Farstad og Kari Odden har i en årrekke arbeidet med å bistå elever, lærere og skoleledere i gjenopprettende konfliktarbeid. De arbeider i Utdanningsetaten i Oslo. I tillegg driver de virksomheten Klinsj AS og er meglere i Konfliktrådet.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788205462786 Konfliktarbeid i skolen - med gjenopprettende tilnærming Camilla Farstad og Kari Odden 336 sider Gyldendal Akademisk I lys av Djupedalutvalgets ferske utredning, NOU 2015:2 "Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø", er dette en ny og viktig bok om konkrete tiltak i forebyggende arbeid og konflikthåndtering i skolen. I konfliktarbeid vil en i stor grad bruke seg selv som verktøy. Egne holdninger, verdier og forforståelse er dermed noe som vil bli vektlagt i studiet, ved at studiet legger opp til praktisk ferdighetstrening og veiledning. Kjøp Konfliktarbeid i skolen fra Bokklubber Boken gir et solid grunnlag for å forstå hva gjenopprettende konfliktarbeid innebærer.

Og skoler kan ta direkte kontakt med konfliktrådet for hjelp til en gjenopprettende prosess med en upartisk mekler for å løse opp i konflikter og uoverensstemmelser. Litteratur om forebygging av, og arbeid med mobbing. Farstad, C, Odden, K: Konfliktarbeid i skolen ISBN: 978-82-05-46278-6 Stette, Ø red.: Elevenes skolemiljø ISBN: 978-82-7841-903-8 Haug, B Teisberg, K m.fl: En for alle ISBN: 978-82-0248-2169 Roland, E: Problemløsningsmodeller ISBN: 978-82-15-02494-3 Roland, E: Mobbingens psykologi ISBN: 978-82-15-02283-3 Foreldrene er samarbeidspartnere i slike saker og skal involveres også der oppfølging over tid er nødvendig.

RELATERTE BØKER