Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge

Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,30 MB
FILNAVN
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge.pdf
ISBN
2406616796218

BESKRIVELSE

Denne boka handler om nasjonale minoriteter i Norge: kvener, skogfinner, jøder, tatere og rom - folkegrupper som har vært i landet i over 100 år, og som derved har fått en nasjonal minoritetsstatus. Boka viser deres lange historie i Norge, deres kulturelle særpreg og hvordan fornorskingspolitikken har påvirket folkegruppene på forskjellig vis. Boka tar også for seg minoritetsgruppenes situasjon i dag, og viser hvordan de siste 20-30 årene med revitalisering har ført til at de nå står fram som livskraftige og aksepterte i samfunnet. Situasjonen i dag står i sterk kontrast til den tidligere politikken, hvor de som var annerledes, skulle assimileres inn i det norske samfunnet. Sammen med innvandringsgrupper fra nyere tid utgjør de nasjonale minoritetene i dag det flerkulturelle Norge. Denne forskningsbaserte antologien retter seg mot studenter i profesjonsutdanninger og i historie- og kulturfag på bachelor- og masternivå. I tillegg håper vi at historie- og samfunnsinteresserte også vil ha glede av boka

Den viser deres historie i Norge, deres kulturelle særpreg og hvordan.. Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonal... Norge har vært et innvandringsland langt tilbake i historien, og skolen har vært stedet der minoritetene skulle fornorskes.

I 1999 ratifiserte Norge Europarådets «Rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter». *001158841 *245 $aNasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge *260 $aTrondheim$bTapir akademisk forl.$c2010 ^ Grenseminoriteter er minoriteter som snakker det samme språket som en majoritet i et annet land, som for eksempel dansk i Tyskland og svensk i Åland i Finland. I Norge ble kvenene og skogsfinner sett på som grenseminoriteter.

RELATERTE BØKER