Elevenes psykososiale miljø

Elevenes psykososiale miljø - Ingunn Marie Eriksen, Selma Therese Lyng | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ingunn Marie Eriksen, Selma Therese Lyng
DIMENSJON
9,49 MB
FILNAVN
Elevenes psykososiale miljø.pdf
ISBN
6268702025091

BESKRIVELSE

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. Hva kan skoler gjøre for å gi elevene et godt miljø? Forfatterne viser i denne boka at det er to hovedstrategier skoler tar i bruk i arbeidet med det psykososiale miljøet: atferdsregulering og bygging av gode relasjoner mellom lærer og elev. De viser hvordan strategiene begrunnes, hva innholdet i strategiene er, og hvilke utfordringer strategiene møter. Samtidig peker forfatterne på former for krenkelser, mobbing og dårlig miljø som går igjen selv ved skoler som bruker disse strategiene. Enten som «blinde flekker» utfordringer som går under de voksnes radar, eller som «harde nøtter» utfordringer som lærerne ser og tar tak i, men ikke får bukt med. I boka diskuterer forfatterne behovet for å utvikle flere strategier for å adressere også de harde nøttene og de blinde flekkene og for å skape nulltoleranse for mobbing i praksis. Boka bygger på rapporten «Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker» fra 2016. Ingunn Marie Eriksen er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet. Selma Therese Lyng er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet.

Opplæringsloven kapittel 9A ... Elevenes psykososiale miljø Elevenes psykosoiale miljø, Opplæringsloven §9 a I følge opplæringslovens §9a har alle elever i skolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring." Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring, trygghet og sosiale tilhørighet. elevenes psykososiale miljø bekymringssamtal Kontaktlærer og andre involverte Observasjon, elevsamtaler og er,m.v.

Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. Hva kan skoler gjøre for å ... elevenes psykososiale miljø».

RELATERTE BØKER