For mange på trygd?

For mange på trygd? En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,44 MB
FILNAVN
For mange på trygd?.pdf
ISBN
7832989730856

BESKRIVELSE

Er det for mange på trygd? Mange har i senere år tatt til orde for at en for stor andel av befolkningen mottar trygd. Skiftende regjeringer har lansert forslag for å øke arbeidslivsdeltakelsen og redusere trygdeforbruket. Andre deler ikke denne bekymringen. De mener diagnosen om et høyt trygdeforbruk er feil. Mange er snarere bekymret for om trygdeytelsene er sjenerøse nok til å motvirke fattigdom blant mottakerne. Trygdepolitiske kontroverser handler ofte i siste instans om å balansere fordelingshensyn med hensynet til økonomisk effektivitet. De som har behov for å få sin inntekt sikret fra staten, skal få det, men trygdene må ikke være så tilgjengelige og sjenerøse at de gjør det mulig og lønnsomt å velge bort inntektsarbeid til fordel for et liv på trygd.I denne boka tar forskere for seg ulike spenninger i trygdepolitikken: Hvilke normative begrunnelser ligger til grunn for trygdpolitiske beslutninger? Hvilke deler av trygdesystemet er det størst oppslutning om i befolkningen? Har økonomiske insentiver betydning for trygdeforbruket? Hvilken rolle spiller arbeidsgiverne for å få ned tallet på trygdemottakerne? Er forvaltningen rustet til å få flere i arbeid og færre på trygd? Er andelen på trygd i Norge høyere enn i andre land? Hvilke utfordringer representerer globaliseringen for norsk trygdepolitikk? Boka er aktuell for studenter i sosial- og velferdsfag, sosiologi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi, samt forskere og andre som ønsker kunnskap om velferdsstat og sosialpolitikk.

Bare fra i forfjor til i fjor økte summen fra 410 til 421 milliarder kroner. Og det kommer til å være ny ... Men, inntil noe skjer lønner det seg altså å gå på trygd denne uken, neste uke, og mange, mange uker til… Publisert 21.09.2010, kl.

Og det kommer til å være ny ... Men, inntil noe skjer lønner det seg altså å gå på trygd denne uken, neste uke, og mange, mange uker til… Publisert 21.09.2010, kl. 19.54 Del på Facebook På foreldremøtene dukket kanskje halvparten av foreldrene opp, og jeg vet ikke hvor mange som leste informasjon som ble sendt med hjem.

RELATERTE BØKER