Hva er sosialt arbeid

Hva er sosialt arbeid - Irene Levin | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Irene Levin
DIMENSJON
9,91 MB
FILNAVN
Hva er sosialt arbeid.pdf
ISBN
7689134149819

BESKRIVELSE

I denne boken viser forfatteren hvordan faget blir til og hvordan det beveger seg i flere spenningsfelt; mellom teori og praksis, mellom hjelp og kontroll, mellom individ og samfunn. Boken viser hvilke utfordringer sosialarbeidere møter og hvordan relasjoner både er et arbeidsredskap og en analyseenhet. I den videre utviklingen av sosialt arbeid fremhever forfatteren kjønnsdimensjonens plass og betydningen av fagets akademisering. Med litteraturliste og register.

Jeg har valgt å studere kvalifiserings-programmet fordi her har brukerne krav på tett indi-viduell og helhetlig oppfølging, noe som er beteg-nende for sosialt arbeid. kvalifiseringsprogrammet er Nordisk sosialt arbeid formidler kunnskap og nye innfallsvinkler om sosialt arbeid fra et nordisk perspektiv, og setter søkelys på nordisk velferdspolitikk.

Forfatterne viser hvordan sosiale grunnverdier og kunnskap kan tas i bruk og omsettes i praktisk handling i møte med ulike brukergrupper. Sosialt arbeid er forankret i menneskerettigheter og sosial rettferdighet. Hvor jobber en sosionom? FO sine medlemmer som er sosionomer jobber i kommunale helse-, sosial- og omsorgstjenester, NAV, barneverntjeneste, sykehus, psykisk helsearbeid for barn og voksne, rusbehandling, skole, familievern, kriminalomsorg, flyktning- og innvandrerarbeid, og i frivillige organisasjoner. Sosial mobilitet (i hvilken grad samfunnsmedlemmer har mulighet til å forflytte seg fra en posisjon i samfunnet til en annen) er et sentralt tema i sosiologien om ulikhet.

RELATERTE BØKER