Ugyldighet i forvaltningsretten

Ugyldighet i forvaltningsretten Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,2 MB
FILNAVN
Ugyldighet i forvaltningsretten.pdf
ISBN
8402843820211

BESKRIVELSE

Ugyldighet i forvaltningsretten er en artikkelsamling der noen av Nordens fremste forskere viser hvordan ugyldighetskonseptet i norsk forvaltningsrett kan og bør forståsTil tross for sin store praktiske betydning har ugyldighetskonseptet blitt behandlet relativt overfladisk i nyere teori. Den som ønsker en dypere forståelse av emnet, er selv henvist til å gjøre svært omfattende undersøkelser av det enorme rettskildematerialet. I denne boken tar forfatterne for seg ugyldighetskonseptets nærmere innhold og dets praktiske betydning på ulike grener av forvaltningsretten. Dessuten behandles rekkevidden av forvaltningens autonomi gjennom reglene for domstolskontroll. Artiklene i denne samlingen har stor nytteverdi for dem som anvender forvaltningsrettslig lovgivning, men også for dem som i kontrolløyemed fører tilsyn med forvaltningens virksomhet. Artikkelsamlingen har særlig interesse for ansatte i forvaltningen og domstolene, i tillegg til advokater, forskere og studenter. Bidragsytere: Ivar Alvik, Fredrik Holth og Nikolai K. Winge, Alf Petter Høgberg, Cathinka Haagensen, Marthe Lindberg, Anders Løvlie, Ingunn Elise Myklebust, Iselin Rogdaberg Næs, Anette Plassen, Sigrid Stokstad, Karin Maria Svånå, Karl Harald Søvig, Steen From Andersen og Ole Terkelsen, Henriette Nilsson Tøssebro, Jørgen Vangsnes, Gustaf Wall og Henrik Wenander.

1963 s. 1288: «Som vanlig i forvaltningsretten må det kreves at de feil det er tale om, kan ha virket inn på den avgjørelse som er truffet til skade for den som angriper avgjørelsen.» Ugyldighet i forvaltningsretten er en artikkelsamling der noen av Nordens fremste forskere viser hvordan ugyldighetskonseptet i norsk forvaltningsrett kan og bør forståsTil tross for sin store praktiske betydning har ugyldighetskonseptet blitt behandlet relativt overfladisk i nyere teori. Nå er den splitter nye femteutgaven av Arbeidslivet spilleregler av Nils H.

kr ... I den alminnelige forvaltningsrett behandles blant annet reglene om forvaltningens forhold til lovgivning og rettspleie, om forvaltningsvedtak og deres rettsvirkninger, om ugyldige forvaltningsavgjørelser med mer. Den spesielle forvaltningsrett behandler de rettsregler som bare gjelder for de enkelte forvaltningsgrener, for eksempel skatte- eller trygdeforvaltningen, og kommune- og ... Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO Telefon: 22 24 90 90.

RELATERTE BØKER