Å være advokat

Å være advokat En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,22 MB
FILNAVN
Å være advokat.pdf
ISBN
2174554202449

BESKRIVELSE

Advokatyrket er et kompetanseyrke, som i tillegg til juridiske kunnskaper, forutsetter holdninger og verdier til yrkesutøvelsen samt ferdigheter det tar tid å tilegne seg. I denne boken er de ulike profesjonsrollene gitt en praktisk beskrivelse.Siktemålet med «Å være advokat» er å redegjøre for de sidene ved advokatrollen som ikke er tema i den juridiske utdannelsen. Én av de største utfordringene en advokat møter i hverdagen, er balansegangen mellom profesjonsrollen (ivareta klientens interesser, fremme rett og hindre urett) og næringsrollen (få nye klienter, beholde klienter og tjene penger). En annen utfordring som særlig yngre advokater står overfor, er hvordan man skal opptre i forskjellige situasjoner. Å være advokat kan være et hjelpemiddel i møtet med disse utfordringene. Boken er delt i tre hoveddeler: A. Advokatens samfunnsmessige rolle B. Profesjonsrollen C. Næringsrollen Selv om boken er en artikkelsamling, er hensikten likevel at den skal fremstå som et sammenhengende - om ikke uttømmende - bilde av det å være advokat i praksis.

januar 2020 - 10:25 Advokaten skal rådgi sin klient, og for å kunne være en god rådgiver må advokaten få alle opplysninger. Som klient kan du trygt fortelle advokaten din alt fordi advokaten har taushetsplikt.

Advokaten kan ikke gå ut med eller gjøre bruk av opplysningene du har gitt, uten etter avtale med deg. Denne taushetsplikten er fastsatt både i lovgivningen og i Regler for god advokatskikk . Det kan nok være, dersom det bidrar til å underbygge at klienten er uskyldig dømt.

RELATERTE BØKER