Læreren som forsker

Læreren som forsker lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,26 MB
FILNAVN
Læreren som forsker.pdf
ISBN
3838676381922

BESKRIVELSE

Læreren som forsker har i flere tiår vært et ideal i diskusjonen om den gode skole. Det har imidlertid gått tregt å få disse gode ideene omsatt til praktisk virksomhet. Forfatterne peker på betydningen av å starte en forskende tilnærming til lærerarbeid allerede i grunnutdanningen, der studentene får motiverende og innsiktsfulle erfaringer gjennom kyndig veiledning og undervisning på området. Bokas hovedmål er å gi lærerstudenter, lærere og skoleledere et bedre grunnlag for å kunne forske i skolehverdagen. Forfatterne drøfter behovet for en slik tilnærming og presenterer ulike metoder og redskaper som kan styrke "praktikerforskningen". Boka har også aktualitet for andre profesjoner som er opptatt av å bygge og fornye kompetansen gjennom læring og reflektert erfaring. Redaktørene, dosent Mary Brekke og professor Tom Tiller fra Universitetet i Tromsø, har lang erfaring som skoleforskere. De er forfattere og redaktører av en rekke bøker om skoleutvikling og lærerutdanning.

Forskeren er enig i at det er viktig med balanse: Mange unge faller ut av videregående skole fordi de har sosial angst, mener forsker. Mental Helse Ungdom vil at lærere skal bli flinkere til å fange opp elever som sliter. Som forsker er jeg uvant med skolens regler og elevers faglige nivå og oppførsel.

Men kunnskapsformidling er ikke ensbetydende med læring hos mottakeren, altså eleven. Lærestoffet er diktert av læreplanene og stoffet er uttrykt i lærebøker, nettressurser og øvingsoppgaver, ikke bare i lærerens formidling. For å få kunnskap om hva som faktisk foregår, må læreren ha god kjennskap til klassens «indre liv», også utenfor klasserommet, sier Eriksen.

RELATERTE BØKER