Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser - KS | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
KS
DIMENSJON
9,86 MB
FILNAVN
Administrative bestemmelser.pdf
ISBN
7752121985463

BESKRIVELSE

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Abonnementsvilkårene består av to hefter Administrative bestemmelser - som tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold Tekniske bestemmelser - som fastlegger krav til teknisk utførelse Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen, men det er også mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser. Denne utgaven tar hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor. Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktorer og kommunalt ansatte, vil ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.

Bestemmelsene er delt i to, administrative bestemmelser og tekniske bestemmelser. Revisjonsarbeidet har vært utført av en egen redaksjonskomité i 2015-2016 og har bestått av: Bjørn Grimsrud, fagsjef, Fagrådet for våtrom Ann-Janette Hansen, juridisk rådgiver, Moss kommune Administrative bestemmelser.

De er utformet slik at de normale behov for Bergen kommune (v/Vann- og avløpsetaten) og den enkelte abonnent er dekket. Del 2: Utfyllende bestemmelser, fastlegger en del normalkrav som Bergen kommune RENblad 4000 - LS Distribusjonsnett - Måling - Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 2 Innledning Disse RENblad er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.

RELATERTE BØKER