Forebyggende helsearbeid

Forebyggende helsearbeid - John Gunnar Mæland | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
John Gunnar Mæland
DIMENSJON
9,12 MB
FILNAVN
Forebyggende helsearbeid.pdf
ISBN
2868840457316

BESKRIVELSE

Klassikeren om forebyggende helsearbeid i ny utgave! Emnet forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme folks helse og livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade. Det retter seg også mot enkeltpersoner og utsatte grupper, der helsetjenesten har et særlig ansvar. Begrepet folkehelsearbeid brukes i økende grad om de samme målsettingene som for forebyggende helsearbeid, særlig når det gjelder samfunnets innsats for befolkningen som helhet. Gjennom ny lovgivning har myndighetene lagt til rette for et mer systematisk folkehelsearbeid i Norge. De ulike målsettingene, strategiene og virkemidlene i det forebyggende helsearbeidet sammenstilles i boken. Det handler mest om norske forhold, men to kapitler om globale helseutfordringer og internasjonalt folkehelsearbeid bidrar til at boken er relevant også for globalt helsearbeid. Forfatteren legger vekt på å få fram bredden og mangfoldet i folkehelsearbeidet. Skal målsettingene nås, må alle samfunnssektorer involveres og offentlig arbeid koordineres med frivillig innsats. Samfunnet må ta ansvaret for at livsbetingelsene støtter opp om helsen og gjør de sunne valgene enklere for folk flest. Det er også et samfunnsansvar å bidra til å minske sosiale ulikheter i helse. Denne fjerde utgaven er omfattende revidert og oppdatert når det gjelder teori og kunnskapsgrunnlag for forebyggende helsearbeid nasjonalt så vel som globalt. John Gunnar Mæland er tidligere professor i forebyggende helsearbeid og sosialmedisin ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter og redaktør av flere fagbøker innenfor samfunnsmedisinske emner.

Forebyggende medisin avgrenses ofte mot helsefremmende arbeid ved at man ved forebyggende arbeid tar utgangspunkt i risikofaktorer og søker å redusere virkninger av disse, slik at sannsynligheten for og konsekvensene av etterfølgende sykdom reduseres.Helsefremmende ... Forebyggende helsearbeid er aktuell for deg som ønsker hjelp av en dyktig veterinær eller helserådgiver til å overvåke dyrehelse og dyrevelferd i din besetning. Rådgiver eller veterinær vil komme med forslag til forbedringer og hjelpe til med etablering av gode rutiner, og ikke minst være din sparringspartner over en lengre tidsperiode. Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig videreutdanning.

Bakgrunn for saken Helsefremmende og forebyggende arbeid har fått stadig større betydning og oppmerksomhet i Norge. Det er faglig og politisk enighet om at det er bedre å forebygge i forkant enn å reparere i etterkant. Forebyggende innsats er forankret i lov og regelverk Et godt oppvekstmiljø skapes gjennom et tett samspill mellom offentlige aktører, familie, nærmiljø og positive krefter i lokalsamfunnet.

RELATERTE BØKER