Statsansatteloven

Statsansatteloven - Gerd Engelsrud | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gerd Engelsrud
DIMENSJON
3,73 MB
FILNAVN
Statsansatteloven.pdf
ISBN
2927038924719

BESKRIVELSE

Alle arbeidsforhold er i utgangspunktet regulert av arbeidsmiljøloven, som gjelder både privat og offentlig sektor. Enkelte sider ved statsansattes arbeidsforhold er imidlertid regulert i statsansatteloven av 16. juni 2017 nr. 67. Loven regulerer særskilt ansettelse og opphør av arbeidsforholdet. Forskrift til lov om statens ansatte mv. av 21. juni 2017 nr. 838 utfyller loven. Statsansatteloven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter den tidligere loven om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 nr. 3. Forfatteren gir her en oversikt over loven, forskriften og forholdet til arbeidsmiljøloven.Målgruppen er framtidige og nåværende ledere, personalmedarbeidere, fagforeninger og for øvrig alle som kommer i befatning med denne særloven om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i statlig sektor.

Uttrykket er det samme som benyttes i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a. YS Stat vil følge nøye med på bruken av denne adgangen til midlertidig ansettelse, ... Statsansatteloven trådte i kraft 1.

Oppsigelse av statsansatte kan skje på grunn av den statsansattes forhold, regulert i § 20, eller Endring i forskrift i statsansatteloven gjør det enklere å inkludere. Fra 1.

RELATERTE BØKER