Vold mot kvinner

Vold mot kvinner En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,86 MB
FILNAVN
Vold mot kvinner.pdf
ISBN
5256875376617

BESKRIVELSE

Boka gir en samlet, tverrfaglig fremstilling av temaet vold mot kvinner i dagens Norge.Kvinner som er eller har vært utsatt for vold, får ikke bare helseskader. De lever også med utrygghet og begrenset mulighet til kontroll over eget liv.Boka beskriver de mangfoldige måtene menn utøver vold mot kvinner på. Den belyser somatiske og psykologiske skadevirkninger hos kvinnene og presenterer ulike hjelpetiltak. Formålet er å gjøre yrkesutøvere som kommer i kontakt med voldsutsatte kvinner, bedre i stand til å møte, forstå og hjelpe de kvinnene det gjelder.Forfatterne kommer fra ulike profesjoner. Boka er skrevet for studenter på bachelornivå innen helse- og sosialfagene, medisin, politifag, jus, teologi og andre profesjonsstudier der temaet er aktuelt. Den er relevant også for alle som allerede jobber med voldsutsatte kvinner.

Rød knapp-kampanjen Stopp vold mot kvinner vil mobilisere til nulltoleranse for vold. Vis din støtte - bær en rød knapp! Vold mot kvinner er fysisk og psykisk vold som rammer kvinner.Vold mot kvinner ses i dag i økende grad i sammenheng med vold mot barn.

Betydelig flere menn enn kvinner var blitt truet eller påført vold av en fremmed person, mens kvinner i langt større utstrekning enn menn var ofre for vold utført av en partner eller tidligere partner. Begrepet vold i nære relasjoner brukes om vold og overgrep som rettes mot familiemedlemmer. Til dette regnes samlivspartnere, barn, søsken og foreldre, eller andre som lever i stabile bofellesskap.

RELATERTE BØKER