Mestring av alvorlige psykiske lidelser

Mestring av alvorlige psykiske lidelser - Rolf W. Gråwe | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Rolf W. Gråwe
DIMENSJON
9,16 MB
FILNAVN
Mestring av alvorlige psykiske lidelser.pdf
ISBN
7105341763980

BESKRIVELSE

For personer med alvorlige psykiske lidelser blir rehabilitering ofte forhindret av psykososial funksjonssvikt. Rusmiddelbruk vil ytterligere bidra til å hemme mestring av utdanning, yrkesliv, vennskap og partnerskap. Behovet for trening i sosial interaksjon og i andre ferdigheter som er nødvendige for å mestre et selvstendig liv, er solid begrunnet i forskning. Dette er en lærings- og mestringsbasert behandlingsmanual rettet mot personer med psykosesykdom, sinne-/aggresjonsproblemer og rusproblemer. Den tar også opp temaer som fritid og venner, bedring av selvfølelse og trening i positiv selvhevdelse. Her kombineres sosial ferdighetstrening, kognitiv atferdsterapi og psykoedukasjon. Programmet er laget slik at man kan benytte det i sin helhet eller bruke utvalgte deler av det. Det foreligger kursmanual for gruppelederne (denne boken) og arbeidshefte for gruppedeltakerne.

Om psykiske og fysiske lidelser; Årsaker til psykiske lidelser; Psykisk helse. Ulike lidelser; Angstlidelser; Depresjon; Psykoselidelser; Sinneproblemer; ...

... Det er utviklet ulike former for kurs i mestring av depresjon, som er et tilbud med spesielt utdannede kursholdere, ...

RELATERTE BØKER