Ungdom, rus og marginalisering

Ungdom, rus og marginalisering - Tormod Øia | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tormod Øia
DIMENSJON
8,31 MB
FILNAVN
Ungdom, rus og marginalisering.pdf
ISBN
4770161860400

BESKRIVELSE

Mens voksenbefolkningen i Norge drikker mer og mer, har de unges rusbruk gått ned i løpet av de siste 15 årene. Hva har skjedd med ungdomskulturene? Hvordan har oppvekstsituasjonen forandret seg? Hva har skjedd med voksenrollen i det moderne samfunnet?Denne boka gir en omfattende gjennomgang av ulike teorier og årsaker til hvorfor unge drikker, og hvorfor noen unge utvikler ulike former for problematferd og skeivutvikling. I hvor stor grad er overdreven drikking, kriminalitet og andre former for utagerende atferd ulike sider ved det samme underliggende fenomenet, og i hvor stor grad må vi søke ulike forklaringer på disse fenomenene? Er det de samme ungdommene som går igjen i ulike settinger slik at vi kan skille ut en gruppe «verstinger»?Ungdom, rus og marginalisering presenterer funn og resultater fra den store Ung i Oslo-undersøkelsen 2012. Hvilke endringer har skjedd over tid? Hvordan avviker Oslo fra resten av landet? Videre stilles spørsmålene: Hva henger sammen med hva? Hvilken betydning har foreldre, familie, sosial bakgrunn, skole, fritid og jamnaldermiljø? De unges bruk av rusmidler drøftes og relateres til deltakelse, tilhørighet og mestring på ulike sosiale arenaer.Boka er aktuell for studenter og fagfolk som er opptatt av ungdom, oppvekstmiljø, kriminalitet og rusproblematikk.

Oslo: Cappelen Damm. Forfatter(e): Tormod Øia ; Utgivelsesår: 2013.

Bok ... Har kunnskap om ungdom, marginalisering og sosial inklusjon og kunne vurdere kva som kan vere aktuelle tiltak for denne gruppa unge. Innhald/oppbygging Emnet er sett saman av faga miljøarbeid, kommunikasjon og relasjonsarbeid, rus, kriminalitetskunnskap og marginalisering/sosial integrasjon knytta mot ungdom. vi ta for oss temaer som demografi, utdanning, yrkestilknytning og levekårsproblemer, helse, kriminalitet, sosial kontakt og trygdeytelser.

RELATERTE BØKER