Boliger for alle

Boliger for alle - Tordis Gunnestad | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tordis Gunnestad
DIMENSJON
12,62 MB
FILNAVN
Boliger for alle.pdf
ISBN
6664263191387

BESKRIVELSE

Denne boka gir retningslinjer for hvordan boliger bør planlegges for å passe til mennesker med ulike behov gjennom ulike faser av livet. Målet med heftet er å konkretisere innholdet i FNs standardregler om likeverd og likestilling og i statlige handlingsplaner og retningslinjer. Hva vil disse reglene og planene si for boligutformingen i praksis?Brukbarhet og bekvemmelighet står helt sentralt i denne boka. Ved å gå veien via funksjonshemmedes behov kan en planlegge boliger for de fleste mennesker. Forfatteren Tordis Gunnestads gjennomgang avdekker ulike problemstillinger ut fra ulike behov. Ved planlegging og utforming av boligen er det viktig å finne en "dimensjonerende fellesnevner". Som utgangspunkt for dimensjoneringen er det naturlig at personer med bevegelseshemninger er retningsgivende. God dimensjonering for bevegelseshemmede innebærer at boliger også kan bebos av personer med syn- og hørselshemning og andre skjulte funksjonshemninger.Tordi Gunnestad gjennomgår systematisk boligkategoriene:#11;- enebolig#11;. leilighet i blokk uten heis#11;. lelighet i blokk med heisBoka inneholder også oversikt over gjeldende forskrifter og supplerende retningslinjer for boliger. Den er aktuell for ergoterapeuter, kommuneplanleggere, arkitekter og bygningsingeniører. Andre grupper innen helse- og sosialsektoren og byggebransjen som arbeider med helhetlige boligløsninger for alle, vil imidlertid også ha nytte av boka.Tordis Gunnestad har arkitektfaglig bakgrunn og mangeårig erfaring med utbedring av eksisterende boliger og planlegging og tilrettelegging av nye boliger for funksjonshemmede og eldre. Hun arbeider nå på DELTA-senteret, som er et statlig senter opprettet av Sosial- og Helsedepartementet. Senteret arbeider med hvordan tilrettelegging av miljø kan bidra til å bedre tilværelsen for funksjonshemmede slik at de på linje med andre kan ta aktivt del i samfunnet.

Drømmer du om å flytte til Fornebu? Meld deg på nyhetsbrevet, så informerer vi deg om prosjektene våre samt aktiviteter som skjer i løpet av året. Boliger for alle i Bærum. Stine Høivik og Anita Malmer Solli, medlem Bærum SV og 1.-kandidat Bærum SV.

Nyhetsbrev. Drømmer du om å flytte til Fornebu? Meld deg på nyhetsbrevet, så informerer vi deg om prosjektene våre samt aktiviteter som skjer i løpet av året. Boliger for alle i Bærum.

RELATERTE BØKER