Risiko og tilsyn

Risiko og tilsyn lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,33 MB
FILNAVN
Risiko og tilsyn.pdf
ISBN
8750835510639

BESKRIVELSE

I Norge skal omkring 40 statlige tilsynsorgan håndtere ulike former for risiko og bidra til et tryggere samfunn. Tilsynene skal utøve myndighetskontroll og reagere når lovpålagte krav ikke etterleves.I denne boken drøftes blant annet sammenhengen mellom risiko, regulering og tilsyn i et institusjonelt og kunnskapsbasert perspektiv. Forfatterne behandler tema som forvaltningsrett, rettssikkerhet, påtalemyndighet og funksjonsbaserte rettsregler, og diskuterer samarbeid og koordinering mellom tilsyn og tilsyn med kommunal virksomhet.«Risiko og tilsyn» retter seg mot alle som er opptatt av organisering og utøvelse av tilsyn på ulike nivåer i samfunnet. Dette gjelder både statlig og kommunal virksomhet, myndighetskontakter, ledere og andre aktører innen privat virksomhet som utsettes for myndighetskontroll. Boken retter seg mot studenter innenfor tema som forvaltning, rettslig regulering og sikkerhetsstyring. Bidragsytere: Jan Fridthjof Bernt, Kari Evensen, Ine Fintland, Hans Petter Graver, Anders Haugland, Svein Lie, Petter Lodden, Ragnhild Lunde, Helge Løtveit, Kjell Harald Olsen, Marius Stub og Runar Torgersen.

Grunnen er at det er den konkrete risikoen i den enkelte kommunen som skal avgjøre om vi velger å føre tilsyn med kommunen og hvilke temaer vi skal føre tilsyn med. Den informasjonen vi sitter igjen med etter et tilsyn, får betydning for risikovurderingene våre. Gjennomføring av feiing og tilsyn.

I denne boken drøftes blant annet sammenhengen mellom risiko, regulering og tilsyn i et institusjonelt og kunnskapsbasert perspektiv. tilsyn med kommunal beredskapsplikt (DSB 2015) og Statens helsetilsyns Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon, Internserien 4/2018. Tilsynstemaene er nærmere beskrevet i kapittel 3.

RELATERTE BØKER