Tegningen lever!

Tegningen lever! En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,42 MB
FILNAVN
Tegningen lever!.pdf
ISBN
9544364358105

BESKRIVELSE

Hvordan kan vi undervise i tegning i dagens skole? Hvordan kan vi forstå og begrunne tegneundervisning i grunnskolen og i kunst- og kulturskolen? Denne boken er en samling bidrag fra ulike aktører som har tegning som arbeidsredskap, undervisningsfokus og forskningstema. Til sammen har boken som mål å løfte fram praksiser og å utvikle teori som kan besvare disse spørsmålene. Med utgangspunkt i sosiokulturell teori og det dialogiske aspektet ved tegning, søker bokens forfattere etter begreper som kan brukes for å beskrive, forstå og utvikle tegneundervisningen i klasserommet. Boken er relevant for kunst- og håndverksfaget i grunnskolen, i lærerutdanningene og i kunst- og kulturskolene. Den vil også være aktuell for ansatte i skolefritidsordningen (SFO) og for kunstnere tilknyttet Den kulturelle skolesekken.

Dersom tegningene er i god stand kan de kopieres, men en del vil være så store at kopiering medfører utfordringer fordi de overstiger de vanlige kopiformatene. De som ønsker kopier bør henvende seg til det arkivet som oppbevarer materialet. Mer vanlig er metastaser, kreft som har oppstått et annet sted i kroppen og spredt seg til lever.

Medikamentutløst leverskade - leversvikt - Alkoholrelatert leversykdom er et stort samfunnsproblem, men hvis det er leversykdom forårsaket av usunn livsstil kan dette som regel reverseres ved en livsstilsendring, sier Seip. Visio-tegningene jeg lagde til forrige hus for drøyt 10 år siden gikk helt greit gjennom hos kommunen. Til neste prosjekt vil jeg levere tegninger laget i RoomSketcher.

RELATERTE BØKER