Læring gjennom veiledning

Læring gjennom veiledning - Margun Boge, Gunvor Markhus, Randi Moe, Elin Eriksen Ødegaard | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Margun Boge, Gunvor Markhus, Randi Moe, Elin Eriksen Ødegaard
DIMENSJON
3,43 MB
FILNAVN
Læring gjennom veiledning.pdf
ISBN
9777147583762

BESKRIVELSE

Denne boken handler om læringsrommet i veiledning. Ulike perspektiver på veiledning blir presentert, drøftet og problematisert. Forfatterne framhever sosiokulturelle perspektiver på veiledning. Gruppeveiledning øker muligheter for synliggjøring av flerstemmighet i veiledningsrommet. Gjennom fortellinger hentet fra ulike veiledningssituasjoner drøftes og problematiseres det som skjer i veiledning. Forfatterne viser hvordan veiledning er kontekst- og situasjonsavhengig. Forfatterne drøfter hvordan makt og etikk i veiledning kan framtre på ulike måter og kan være både produktiv og undertrykkende - både fremme og hemme læring. Skal veiledning bidra til personlig og faglig utvikling, må samtaler om relasjoner, maktforhold og etikk i veiledning vektlegges. Denne boken vil være nyttig lesning for studenter og lærere på alle nivåer i ulike profesjonsutdanninger og for profesjonsutøvere.

Forfatterne drøfter hvordan makt og etikk i veiledning kan framtre på ulike måter og kan være både produktiv og undertrykkende - både fremme og hemme læring. Kjøp 'Læring gjennom veiledning, Meningsskaping i grupper' av Margun Boge fra Fagbokforlaget. Gjennom fortellinger hentet fra ulike veiledningssituasjoner drøftes og problematiseres det som skjer i veiledning. Forfatterne viser hvordan veiledning er kontekst- og situasjonsavhengig.

Beslektede ord er coaching, supervisjon, mentoring og rådgivning. For å beskrive veiledningens faser har vi benyttet oss av Sidsel Tveiten sin modell, hentet fra boken "Veiledning - mer enn ord" (2008). Tveiten skriver at modellen kan illustrere en enkelt veiledningssamtale, eller et helt veiledningsforløp (Tveiten, 2008).

RELATERTE BØKER