Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)

Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) - Åste Marie Bergseng Skullerud, Cecilie Rønnevik, Jørgen Skorstad, Marius Engh Pellerud | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Åste Marie Bergseng Skullerud, Cecilie Rønnevik, Jørgen Skorstad, Marius Engh Pellerud
DIMENSJON
9,98 MB
FILNAVN
Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).pdf
ISBN
8934488629289

BESKRIVELSE

Den 20. juli 2018 trådte en ny personopplysningslov i kraft i Norge. Loven gjennomfører EUs personvernforordning (The General Data Protection Regulation, GDPR) i norsk rett og inneholder også enkelte nasjonale særbestemmelser som supplerer forordningen. Personvernforordningen fastsetter vilkår for å behandle personopplysninger og gir individet en rekke rettigheter ved behandlingen. I tillegg gir den bestemmelser om tilsyn, erstatning og sanksjoner. Forordningen er omfattende, er skrevet på et vanskelig tilgjengelig språk og gir anvisning på en rekke kompliserte vurderingstemaer. Denne boken gir veiledning i hvordan de enkelte bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen kan forstås og anvendes. Den er skrevet med tanke på jurister og andre som berøres av forordningen i sitt arbeid, for eksempel ledere, personvernombud og teknologer.

1. Skjerpede krav til samtykke • Frivillig, ...

I Norge trådte personopplysningsloven i kraft 20. juli 2018 og med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU).

RELATERTE BØKER