Praksisbok for barnehagelærerstudenten

Praksisbok for barnehagelærerstudenten Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,69 MB
FILNAVN
Praksisbok for barnehagelærerstudenten.pdf
ISBN
5971796105522

BESKRIVELSE

Dette er en innføringsbok i praksis for studenter i barnehagelærerutdanningen.Som student er det mange temaer å sette seg inn i den første praksisperioden. Med sin praksisnære tverrfaglighet og teoretiske forankring representerer boka en oversikt over sentrale temaer som det er særlig viktig å ha kunnskap om både før man går ut i praksis og mens man er i praksis. Den er skrevet for barnehagelærerstudenter og undervisere, men er også relevant for de som allerede arbeider i barnehagen. I boka får studenten innblikk i praksisnære og profesjonsrelevante temaer. Disse er knyttet til rammeplan for barnehagen og de nasjonale læringsutbyttebeskrivelsene for praksis. Hensikten med boka er blant annet å vise hvordan utdanningsinstitusjon og praksis kan utfylle hverandre. Forfatterne utdyper sentrale pedagogiske begreper som omsorg, lek, samspill, observasjon, danning, didaktisk planlegging, arbeid med barnehagens verdier, foreldresamarbeid, inkludering, samspill med de minste barna, veiledning, barns undring, estetiske opplevelser og bevegelsesglede. Redaktørene av boka er høgskolelektor Mona Halsaunet Frønes og førsteamanuensis Vibeke Glaser. De øvrige bidragsyterne er Kathrine Bjørgen, Eva Stai Brønstad, Hanne Bæverfjord, Camilla Kalvatn Egset, Sølvi Ann Fætten, Marit Heldal, Marit Kanstad, Trude Kristiansen, Elisabeth Walsøe Lehn, Ranveig Lorentzen, Silje Neraas, Kjersti Nissen og Jan Ketil Torgersen. Alle bidragsyterne er ansatt ved Dronning Mauds Minne Høgskole.

Tema 1: Barn i utvikling, lek og læring. Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet.Studenten: har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning, med særlig vekt på naturen og uterommets muligheter Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet.Studenten: har begynnende kunnskap om barns utvikling, lek, læring og danning; har begynnende kunnskap om hvordan barnehagen kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet..

(2013) Behaviorisme. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.

RELATERTE BØKER