Anskaffelsesprosessen

Anskaffelsesprosessen - Gerhard B. Ihlen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gerhard B. Ihlen
DIMENSJON
4,18 MB
FILNAVN
Anskaffelsesprosessen.pdf
ISBN
1255442857938

BESKRIVELSE

«Anskaffelsesprosessen» er en veiviser til prosessen for gjennomføring av offentlige anskaffelser.Bokens hovedfokus er anskaffelsesprosesser som gjelder frembringelsen av et teknologisk resultat. Kravene til leveransen er det sentrale elementet i fremstillingen. Fremstillingen er kronologisk fra oppstilling av kravene, gjennom evaluering av tilbydernes svar på kravene, til realisering og etterevaluering. Boken er praktisk vinklet. Metoder og rammeverk beskrives for hvert av trinnene. Boken er spesielt velegnet som støtte ved gjennomføring av anskaffelser som underlegges lov om offentlige anskaffelser.Bokens målgruppe er deltagere i anskaffelsesprosesser med teknologisk bakgrunn som har begrenset erfaring fra anskaffelser som er styrt av et offentlig rammeverk. Den retter seg også mot dem som hovedsakelig har en økonomisk eller juridisk innfallsvinkel til anskaffelser.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

I tillegg lærer du hvordan oppdragsgiver kan og bør forholde seg til eventuelle klager. Offentlig anskaffelse, betegnelsen refererer til EØS-basert regelverk om kjøp av varer og tjenester til statsetater, kommuner og offentlig kontrollerte foretak.Gjeldende lov er lov 17. juni 2016 nr.

Oppdragsgiver skal ikke Anskaffelsesprosesser. BTV Innkjøp anskaffer opptil 12 nye rammeavtaler hvert år.

RELATERTE BØKER