Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk

Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk - Erik Monsen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Erik Monsen
DIMENSJON
10,47 MB
FILNAVN
Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk.pdf
ISBN
5261646052111

BESKRIVELSE

Denne boken gir en innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Hovedsiktemålet er å gi en oversikt over og kortfattede fremstillinger av hovedemner i faget juridisk metode. Heller enn å fokusere på teoretiske redegjørelser for kjennetegn ved forskjellige rettskilder og ulike regeltyper, er fremstillingens hovedfokus rettslig argumentasjon som sådan og hvordan denne skal eller kan gjennomføres ved besvarelsen av rettsspørsmål.I bokens siste del blir det redegjort for, og gitt konkrete illustrasjoner på, hvordan juridisk metode kan bli operasjonalisert som teknikk for besvarelsen av eksamensoppgaver ved juridiske læresteder.Målgruppen for Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk er førsteårsstudenter ved juridiske læresteder.Erik Monsen er dr.juris fra Universitetet i Bergen og arbeider som professor samme sted. Han er dessuten professor II ved Universitetet i Stavanger. Han arbeider i hovedsak med formuerett, med særlig vekt på kontraktsrett, erstatningsrett og pengekravsrett, samt spørsmål om kravsstiftelse i randsonen av disse rettsdisiplinene.

Forfatterne gir først en oversikt over juridisk metode som fag, hvor sentrale begreper og sammenhenger blir forklart. Deretter konsentreres drøftelsen om fire sentrale rettskilder: lovtekst, forarbeider, rettspraksis og reelle hensyn. Denne boken gir en innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk.

Heller enn å fokusere på teoretiske redegjørelser for kjennetegn ved forskjellige rettskilder og ulike regeltyper, er fremstillingens hovedfokus ... Om juridisk metode og oppgaveteknikk. Hvordan finner vi svar på et juridisk spørsmål? Lov og forskrift Lovforarbeider og etterarbeider Formålsbetraktninger Rettspraksis Publikumssedvaner og bransjepraksis Forvaltningspraksis Internasjonal rett Juridisk litteratur Reelle hensyn Les Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen boken i PDF, ePUB, MOBI format på lesclefsdor2018seoul.org nettside.

RELATERTE BØKER