Drama og skapende prosesser i barnehagen

Drama og skapende prosesser i barnehagen lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,6 MB
FILNAVN
Drama og skapende prosesser i barnehagen.pdf
ISBN
3924465711490

BESKRIVELSE

Kunst, kultur og kreativitet er et eget kunnskapsområde nedfelt i de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen. I denne boken presenteres leseren for viktig kunnskap innenfor området. Her beskrives viktigheten av samspill mellom barn og mellom barn og voksne i arbeid med ulike formuttrykk som omfatter både lek og iscenesettelse. Kjernebegreper i dramafaget, som improvisasjon og fiksjon, fortelling, dramaforløp, dramaturgi, interaktivitet, performance, lekverden og lekpedagogiske arbeidsmåter, estetisk læring og estetiske læreprosesser blir beskrevet og forklart i forhold til kunstnerisk praksis, og fra ulike perspektiver. Forfatterne utdyper hvordan kunst og kultur stimulerer barns ulike opplevelser og uttrykksformer og fremmer barns læring og danning. Boken er hovedsakelig rettet mot arbeid med barn i barnehage og i kulturskolen, og noen av bidragene er også relevant for estetisk arbeid med de aller minste barna. Boken er forskningsbasert og teoretisk forankret, men hvert kapittel gir beskrivelser av aktuelle metoder i dramaundervisningen, som dramaforløp, lekpedagogisk arbeidsmåte, og improvisasjon. Til hvert av kapitlene er det laget øvingsoppgaver. Kapitlene er skrevet av erfarne pedagoger og scenekunstnere ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og retter seg særlig mot bachelorstudenter i barnehagelærerutdanningen, men er også relevant for forskere innenfor dramafeltet. Anita Hammer er professor i drama ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og arbeider med performanceteori, ritualstudier og spirituell performance. Frem til 2011 var hun ansatt som professor i teatervitenskap ved Universitetet i Oslo. Hovedtankene i hennes arbeid er nedfelt i boken Between Play and Prayer (Rodopi Publishers 2010). Guro Strømsøe er høgskolelektor i drama ved DMMH. Hun har tidligere jobbet som dramapedagog og teaterinstruktør ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og har også undervist i drama og teater ved NTNU.

Barnehagen kan formidle ulike sjangre og kulturer innenfor faget ... Sentralt for kunst- og kulturfagene er barn og unges møte med og deltakelse i skapende prosesser, i barnehagen og skolen. I likhet med temaområdet fag, kunnskapsområder og fagdidaktikk er kunst- og kulturfeltet i lærerutdanningene preget av en sterk integrasjon mellom fagene selv og deres anvendelse i barnehage og skole. Drama og skapende prosesser i barnehagen - häftad, Norska, 2015.

Her beskrives viktigheten av samspill mellom barn og mellom barn og voksne i arbeid med ulike formuttrykk som omfatter både lek og ... Prosjektet Skapende barn skal være en ekstra støtte i barnehagenes arbeid for å styrke det sosiale samholdet og fellesskapet mellom små barn.Dette skal motvirke utenforskap og fremme sosial deltagelse for alle. Gjennom tilrettelagt bruk av musikk, litteratur og formingsaktiviteter, ønsker prosjektet å gi positive kulturelle og kunstfaglige opplevelser til barn. Kjøp Skapende på Kelkoo.

RELATERTE BØKER