Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten - Lasse Skaug | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Lasse Skaug
DIMENSJON
12,75 MB
FILNAVN
Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.pdf
ISBN
3666459023129

BESKRIVELSE

Denne boken gir deg en oversikt over de forskjellige trinnene i saksbehandlingen av kommunale helse- og omsorgstjenester. Du får videre en kort presentasjon av juridisk metodelære og viktige sider ved rettssikkerheten til de som søker og mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunenes ansvar og plikter etter den nye helse- og omsorgstjensteloven fra 2012 er et vitkig tema. Boken tar for seg pasienters og brukeres rett til helse- og omsorgstjenester, og den beskriver saksbehandlingsreglene i særlover og forvaltningsloven. Til slutt gir boken eksempler på hvordan kommunene kan dra nytte av sentrale statlige aktører i kvalitetsarbeidet. Det gjelder Fylkesmannen som tilsyns- og klageinstans, helse- og brukerombudene og Sivilombudsmannen.

Studiet tar for seg sentrale rettslige problemstillinger ved tildeling og bortfall av helse- og omsorgtjenester i kommunen. I perioden 2007-2017 har dermed antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester økt med om lag 18 prosent. Antallet i befolkningen som mottar omsorgstjenester, øker med alderen.

Du får videre en kort presentasjon av juridisk metodelære og viktige sider ved rettssikkerheten til de som søker og mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov (2011) og samhandlingsreformen (St.meld. nr.

RELATERTE BØKER