Regnskapsanalyse

Regnskapsanalyse - Trond Eklund, Knut Knutsen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Trond Eklund, Knut Knutsen
DIMENSJON
10,58 MB
FILNAVN
Regnskapsanalyse.pdf
ISBN
5631822563851

BESKRIVELSE

Denne boken gir en grundig innføring i regnskapsanalyse i tillegg til andre forhold som er viktige i en kredittvurdering. Regnskapsanalyse. Aktiv bruk av regnskapet behandler årsoppgjøret og går gjennom de korrigeringer og verdivurderinger som må utføres før man analyserer dette. Den tradisjonelle analysemetoden gjennomgås, og de mest brukte nøkkeltallene drøftes kritisk. En mer dynamisk analysemodell utviklet av forfatterne står sentralt i boken. Denne analysemodellen er helhetlig og logisk og et godt hjelpemiddel når en skal vurdere den økonomiske utviklingen i en bedrift. Den gir svar på spørsmål som:- Hvordan har bedriftens økonomi utviklet seg de senere årene?- Hvordan er den økonomiske situasjonen nå?- Hvordan vil bedriften utvikle seg videre?- Hvilke krav må stilles for at bedriften skal overleve, eller for at den skal klare å gjennomføre sine planer?Videre presenteres modeller for å risikoklassifisere bedrifter og for å predikere konkurs, som blant annet kan brukes til å følge opp engasjementer eller kontrollere utlånsporteføljer.Til denne boken foreligger det en "hjelper" som inneholder kontrollspørsmål, oppgaver med løsningsforslag og oppsummeringer av sentrale punkter i hovedboka. Hjelperen egner seg godt som hjelpemiddel ved selvstudium og som supplement i undervisningen.Trond Eklund er direktør i Norges Bank. Han er utdannet cand.mag. og siviløkonom HAE og har lang erfaring fra arbeid med kredittrisiko og som foreleser ved blant annet Handelshøyskolen BI og ulike næringsinstitusjoner.Knut Knutsen er siviløkonom med pedagogisk videreutdannelse. Han var i en årrekke assisterende direktør i Norges Bank og leder av Bedriftsøkonomisk kontor samme sted og har lang praksis som lærer og foreleser. Han har mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull blant annet for sitt arbeid med å utvikle modeller for regnskapsanalyse.

Formler og forklaringer til blant annet totalrentabilitet, gjeldsgrad og likviditetsgrad. En regnskapsanalyse tar gjerne utgangspunkt i regnskapet for siste år samt regnskapet for foregående år, slik at vi kan sammenligne de to årene opp mot hverandre. Vi foretar en regnskapsanalyse ved å se på de mest brukte nøkkeltallene fra tre kategorier - lønnsomhet (rentabilitet), likviditet og finansiering. Regnskapsanalyse er vurderinger vi foretar av en virksomhets økonomiske tilstand og utvikling på grunnlag av regnskapsdata..

6 min . Lønnsomhet er et mål på hvor dyktig et selskap er til å bruke kapitalen og eiendelene sine til å skape avkastning.

RELATERTE BØKER