Ressurser og omstilling

Ressurser og omstilling Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,46 MB
FILNAVN
Ressurser og omstilling.pdf
ISBN
3216903238821

BESKRIVELSE

"Ressurser og omstilling", ny bok fra Fagbokforlaget Ressursbegrepet var lenge knyttet til fornybare og ikke-fornybare naturressurser. Tilgang til slike ressurser er stedbundet. Bosettingen som oppsto i tilknytning til disse naturressursene hadde nærhet som viktigste lokaliseringsprinsipp. Denne boken analyserer de prosessene som kan gi ny verdiskaping i norske distrikter, basert på tradisjonelle, men ikke minst nye ressurser fra kunnskapssamfunnet. De nye utviklingsbetingelsene for de ressursbaserte norske distriktene og lokalsamfunn er ofte knyttet til andre typer forhold enn tilgangen på råvarer i tradisjonell forstand. Regional omstilling kan følgelig forutsette aktiviteter med bedre betingelser i andre samfunn enn de råvareproduserende. Det utvikles dermed en geografisk arbeidsdeling mellom foretak og mellom steder, en arbeidsdeling som er i stadig endring og i stadig større grad påvirkes av globaliseringen. Gjennom flere bidrag prøver "Ressurser og omstilling" å vurdere under hvilke betingelser lokale aktører på ressursbaserte steder kan generere de nødvendige endringsprosessene. Med utgangspunkt i temaer som administrative grenser og regionalisering, lokalisering av næringsaktivitet, omstilling og regionale innovasjonssystemer i norsk fiskeindustri diskuteres mulighetene for regional omstilling. Også hovedkontorlokalisering og betydningen for regional utvikling behandles. Videre drøftes den betydningen som offentlige virkemidler har for omstilling og regional næringsutvikling. Avslutningsvis diskuteres hvordan Staten som distriktspolitisk aktør bidrar til regional endring. Det geografiske perspektivet i "Ressurser og omstilling" ligger på flere nivåer. Fokus rettes mot interaksjonen mellom geografiske nivåer, fra det lokale til det globale. Likevel ligger hovedvekten av analysene av geografiske endringsprosesser på periferiens problemer i Norge mer enn mot sentrum, mer mot det lokale nivå enn det globale. Forfatterne er: Knut Bjørn Lindkvist, er redaktør av "Ressurser og omstilling". Han er dr. polit., og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Lindkvist arbeider med forskning og publisering om regional utvikling, fiskerisamfunn og internasjonaliseringsprosesser for norske sjømatbedrifter. Paul Olav Berg er dosent ved Handelshøgskolen i Bodø og seniorforsker ved Nordlandsforskning. Arnt Fløysand, dr. polit, er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Stig-Erik Jakobsen, dr.polit, er forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen. Grete Rusten, dr. oecon, er seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen. Tor Selstad er professor ved Høgskolen i Lillehammer. Eirik Vatne, dr. oecon, er professor ved Norges Handelshøyskole.

De fleste vil holde seg i det segmentet de kjenner og kan. Det gjelder i særdeleshet om staten Norge bruker ressurser på å stimulere den tradisjonelle aktiviteten.

Gi rom og høve til ei utblåsing. Ver open - usemje og utryggleik kan bane veg for alternative løysingar. Omstilling.

RELATERTE BØKER