Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget

Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget - Ove Olsen Sæle | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ove Olsen Sæle
DIMENSJON
12,86 MB
FILNAVN
Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget.pdf
ISBN
2339032550181

BESKRIVELSE

Hva slags fag skal kroppsøving være? Hvordan praktiseres faget i skolen? Hva skal studentene lære i sin kroppsøvingslærerutdanning? Denne fagboken berører aktuelle problemstillinger og utfordringer som kroppsøvingsfaget står overfor. Et hovedpoeng i boken er et antatt eksisterende misforhold mellom fagets overordnete føringer, der dannings- og læringsaspektet vektlegges, og en idrettsteknisk og prestasjonsorientert undervisningspraksis. Allmenndanning står sentralt i dagens fagplan og er sterkt vektlagt i fremtidige nasjonale føringer som Ludvigsen-utvalgets stortingsmeldinger og nasjonale retningslinjer for femårig GLU-utdanning. Dette er også utgangspunkt for drøftelsene i boken, et vitenskapelig, kritisk fagperspektiv som blant annet ser nærmere på aspekter som fagets danningshistorie og danningsmodeller, kroppsidealer og kroppspraksiser, den gode kroppsøvingslæreren og fagets status i vår tid. Boken gir også oversikt over nyere forskning på fagfeltet. Boken er skrevet med tanke på studenter i ulike idretts- og kroppsøvingsutdanninger. Den er også aktuell for forskere, politikere, ledere, lærere og trenere som arbeider innenfor organisert idrett eller i skolen, og for foreldre med barn og unge i skole- og idrettsliv. OVE OLSEN SÆLE arbeider ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Bergen, AL-idrettsseksjonen. Han har tidligere utgitt bøkene Helt eller delt menneske et basketak med vår kropp/sjel-dualisme (2010), Fair play et dydsetisk perspektiv på idretten (2013) og Med Gud på banen. Idrett og religion en flerdimensjonal tilnærming (2015) og vært medredaktør på Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer (2015).

Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Åse Nylenna Akslen og Ove Olsen Sæle.

123-144). Monografi Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget; For studentar; Studentliv; Biblioteket; Om oss; Ledige stillingar; For praksisfeltet; For tilsette; Monografi Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget. Prosjektleiar.

RELATERTE BØKER