Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,79 MB
FILNAVN
Folkehelsearbeid.pdf
ISBN
3364959562556

BESKRIVELSE

Folkehelsearbeid er et relativt nytt fagfelt i Norge. Store endringer har skjedd i befolkningens helse de siste tiårene, og forebygging og helsefremming er blitt mer sentralt i arbeidet for å bedre folkets helse. I dette fagområdet blir folkehelsearbeideren sentral. For mange er det uklart hva folkehelsearbeid er og hva en folkehelsearbeider gjør. Formålet med denne boken er å presentere kunnskap om folkehelsefaget og skissere utfordringer og muligheter innen folkehelsearbeidet. Boken er organisert i fire hoveddeler: Hva er folkehelsearbeid? Hva er de mest sentrale folkehelseutfordringene? Hvordan påvirker livsstilsfaktorer folkehelsen? Hvordan endre helsevaner? Hoveddelene presenteres gjennom 20 artikler skrevet av ledende fagpersoner innen sine felt. Målgruppen er fagpersoner som jobber med folkehelsearbeid på ulike nivåer og i ulike kontekster, samt studenter i utdanninger med fokus på folkehelsearbeid.

Det er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Helse og trivsel for alle - vårt felles ansvar. Se Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 - fullversjon (PDF 3,7MB) Se Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 - kortversjon (PDF 0,7MB) Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.

Folkehelseloven sier også at det er kommunen og fylkeskommunen sin plikt til å ha oversikt over helsetilstanden (§ 5), og å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer (§ 7). Folkehelsearbeid er et relativt nytt fagfelt i Norge. Store endringer har skjedd i befolkningens helse de siste tiårene, og forebygging og helsefremming er blitt mer sentralt i arbeidet for å bedre folkets helse.

RELATERTE BØKER