Sykepleie og etikk

Sykepleie og etikk - Åshild Slettebø | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Åshild Slettebø
DIMENSJON
11,15 MB
FILNAVN
Sykepleie og etikk.pdf
ISBN
4252721062716

BESKRIVELSE

«Denne boka er annerledes. Den går rett på sak og fører oss direkte inn i en realistisk sykepleiehverdag ved hjelp av gode eksempler.» Inger Beate Larsen, Tidsskriftet SykepleienBokens hensikt er å fremme kunnskap og en reflektert holdning til ulike etiske problemstillinger. Boken er skrevet spesielt for sykepleierutdanningen. Forfatteren tar utgangspunkt i sykepleiefaglige dilemmaer og belyser aspekter som ansvar, respekt, taushetsplikt, autonomi, makt, velgjørenhet og ikke-skadeprinsippet. Samfunnsetiske temaer som drøftes er blant annet forebygging og prioriteringer. Mange eksempler og aktuelle problemstillinger gir denne boken en praktisk tilnærming til hvordan sykepleiere kan benytte prinsipper og retningslinjer for å håndtere etiske dilemmaer i sitt yrkesliv. Arbeidsoppgaver gir gode muligheter for samtale og drøfting.I denne 6. utgaven er lovverk oppdatert og de yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2011) er integrert i boken.

Kartleggingsundersøkelsen viste imidlertid at behovet for etikkundervisning fortsatt var til stede og prosjektgruppen vedtok å opprettholde tilbudet til samtlige ansatte. Senter for medisinsk etikk bruker en modell som består av seks spørsmål (SME-modellen, se faktaboks), og evalueringen viser at denne refleksjonsmodellen er mest utbredt (1). En viktig grunn til det er trolig at den er nokså enkel å bruke og inneholder elementer som mange blant helsepersonellet anser som viktige. Kunnskaper om og ferdigheter i etikk er viktig for alle som arbeider i helsetjenesten.

Den legger særlig vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i helsetjenesten, og hvordan disse kan håndteres. Boka er egnet som lærebok for alle helsefagutdanninger i Norge, inkludert ... Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Medisinsk etikk.

RELATERTE BØKER