Internasjonalisering og juridisk metode

Internasjonalisering og juridisk metode - Finn Arnesen, Are Stenvik | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Finn Arnesen, Are Stenvik
DIMENSJON
10,19 MB
FILNAVN
Internasjonalisering og juridisk metode.pdf
ISBN
4037928534834

BESKRIVELSE

De færreste områder i norsk rett er uberørt av internasjonale rettsregler. Den som skal ta stilling til innholdet av norsk rett, må derfor være i stand til å identifisere de internasjonale normer som har betydning for norsk rett, forstå dem, og avgjøre hvilken betydning de har for rettstilstanden i Norge. Denne boken tar sikte på å gi veiledning i dette. I denne utgaven er opplegget beholdt, og fremstillingen er søkt tilpasset utviklingen i rettspraksis. Boken er aktuell både for studenter, juristprofesjonen i sin alminnelighet og andre som er opptatt av internasjonaliseringens betydning for rettstilstanden i Norge.

Følgende må anses som forutsatt kunnskap: kapittel 1, 3 og 12; Følgende går lenger enn det læringskravene krever: kapittel 2, 4, 10, 15, 19-21 og 28 ; Tilleggslitteratur. Arnesen, Finn og Are Stenvik: Internasjonalisering og juridisk ... Finn Arnesen og Are Stenvik, Internasjonalisering og Juridisk Metode.

Rettskildelære gir veiledning om hva slags argumenter som kan brukes i en diskusjon om et juridisk spørsmål, og ... Internasjonalisering og juridisk metode særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Finn Arnesen; Are Stenvik.

RELATERTE BØKER