Erstatningsoppgjør ved lav invaliditet

Erstatningsoppgjør ved lav invaliditet - Einar I. Lohne | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Einar I. Lohne
DIMENSJON
4,66 MB
FILNAVN
Erstatningsoppgjør ved lav invaliditet.pdf
ISBN
9295321915716

BESKRIVELSE

Mange skades hvert år i trafikkulykker, i yrkessammenheng eller på andre måter. Selv om den fysiske eller psykiske skaden ikke er stor, kan det økonomiske tapet bli betydelig. Enkelte kan også komme inn i en ond sirkel der elementer som langvarige smerter, bekymringer om fremtiden og dårlig økonomi virker sammen og forsterker hverandre. Noen ganger kan det være vanskelig både medisinsk og rettslig å skille fra hverandre hva som er årsak til hva. En liten invaliditet, et sammensatt årsaksbilde og et betydelig økonomisk tap kan derfor reise vanskelige problemstillinger i et erstatningsoppgjør. Intensjonen med fremstillingen er at flest mulig skadesaker skal ende med et riktig oppgjør.Forfatteren belyser temaer som er særlig aktuelle ved slike oppgjør: årsakssammenheng, bevisvurdering, utmåling, valg av sakkyndige og gjenopptak. Boken retter seg primært mot rettslige aktører som arbeider med erstatningsoppgjør, men vil også kunne være nyttig for skadelidte.

Denne bestemmelse fraviker forsikringsavtalelovens §§ 19-11 og 15-1. 5.2 Erstatningsoppgjør ved Invaliditet Erstatningsoppgjør ved lav invaliditet.

Ved samtidig neglekt eller sentralt sensibilitetstap: kan det gis et tillegg på inntil 10 prosent invaliditet. Punktene 1.6 og 1.8 gjelder skade av dominant hemisfære.

RELATERTE BØKER