Kommunikasjon og samarbeid

Kommunikasjon og samarbeid - Lars Gunnar Lingås, Åste Herheim | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Lars Gunnar Lingås, Åste Herheim
DIMENSJON
5,35 MB
FILNAVN
Kommunikasjon og samarbeid.pdf
ISBN
2536556860547

BESKRIVELSE

Psykisk helsearbeid- teorier og arbeidsmåter er skrevet for deg som tar videreutdanning i psykisk helsearbeid på Fagskolen HS.Boka omhandler utbredelse og klassifisering av psykiske lidelser og relaterte tilstander, arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid, behandlings- og omsorgsmodeller, samt tiltak. I tillegg tar boka for seg psykiatriens historie, normalitet og avvik, ulike forståelsesmodeller for psykiske lidelser og brukermedvirkning.Den inngår i en serie på to bøker som til sammen dekker læreplanen i videreutdanning i psykisk helsearbeid. Den andre boka heter "Kommunikasjon og samhandling - utvikling av relasjonskompetanse". Psykisk helsearbeid - teorier og arbeidsmåter er også aktuell for andre utdanninger innenfor helsesektoren, samt som faglig oppdatering for fagfolk som arbeider i psykiatrien.

Sitat "Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift." Prosjektet vil gi kunnskap om hvordan myndighetene og de involverte aktørene kan bidra til en mer effektiv realisering av IA-avtalen og Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne, gjennom å studere samarbeid, kommunikasjon og arbeidsmåter mellom ulike aktører. Samarbeid og Samhandling. Samarbeid og samhandling er begreper som brukes om hverandre, og betyr ofte tilnærmet det samme; "å arbeide sammen" eller å "handle sammen" for å oppnå et mål, gjøre et prosjekt sammen og lignende: Samarbeidsbegrepet knytter jeg til det engelske begrepet "cooperation." 5.

i Bergen (PSAROD1 - 10vkt) som ble utfaset høsten 2003 overlapper delvis med PSY2400. Har du dette delfaget fra Bergen og ønsker å bruke det i din bachelorgrad ved UiO vil du ikke få uttelling for PSY2400.

RELATERTE BØKER