Endetida og Jesu gjenkomst i lys av Bibelen

Endetida og Jesu gjenkomst i lys av Bibelen - Erling Thu | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Erling Thu
DIMENSJON
3,76 MB
FILNAVN
Endetida og Jesu gjenkomst i lys av Bibelen.pdf
ISBN
4297540104706

BESKRIVELSE

Vi har smakt kreftene til den komande verda, men vi har mykje meir i vente. Endetida og Jesu gjenkomst i lys av Bibelen handlar om Bibelens syn på historia og det mål Gud styrer alle ting mot. Det handlar om å få tak i det perspektiv vi som kristne kan ha over livet vi lever her og no og over komande tider. Kristen endetidslæra må forståast i lys av Bibelens undervisning om Guds rike og kan ikkje lausrivast frå dette. Det er vanleg forståing mellom kristne at Guds rike er kome og skal koma. Guds rike er no, men enno ikkje! Guds rike skal koma i fylde, i herleg fullending, når Jesus kjem tilbake. Denne boka blir skriven for å hjelpa Guds folk til å forstå Guds plan for den tida vi lever i. Då kan vi festa trua sitt trygge anker, i det faste og levande håpet vi har, på grunn av Jesu Kristi triumferande oppstode frå dei døde. Gjennom trua på hans død og oppstode blir vi haldne oppe ved Guds kraft, mens vi ventar på å nå fram til den frelsa som ligg ferdig til å bli openberra i den siste tid. Anbefalinger: «Boken er en gullgruve for den som vil ha hjelp til å forstå kristen endetidslære. Jo mer en leser i den omfattende boka, jo mer interessant blir den.» - Stig Magne Heitmann, Åpne Dører «Erling Thu orienterer seg grundig om tenkningen og teologien bak retningene og det svar han finner. Indirekte viser han hvor viktig sunn endetidslære er for både den enkelte og menigheten. Hans åpenlyse vilje til å anvende bibelordet som retningsgiver og fasit, er eksemplarisk.» - Pastor Reidar Paulsen, Kristkirken, Bergen «Boka som Erling Thu har skrevet representerer et bibelsyn og en nøkternhet som er tillitsvekkende og nødvendig i vår tid. Vi trenger å ta bibelens ord på alvor uten å gå oss fast i spekulasjon, for bastante konklusjoner og inkonsekvent bibelbruk.» - Terje Dahle, leder av Kristent Nettverk

Og dommen har han overlatt til Jesus. Jesus skal komme tilbake til verden.

1 Han sa en lignelse til dem om at de alltid burde be og ikke bli trette: 2 Det var en dommer i en by, som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. En veldig klar tolkning av profetiene bevitnet av Johannes i Åpenbaringen. Denne boken ble skrevet like etter slutten av andre verdenskrig, og er enda mer relevant i den verden vi lever i.

RELATERTE BØKER