Asylsøkere og flyktninger

Asylsøkere og flyktninger En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,54 MB
FILNAVN
Asylsøkere og flyktninger.pdf
ISBN
3078501142136

BESKRIVELSE

Rådet for psykisk helse har samlet og systematisert kunnskap om psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere.Bakgrunnen for denne boka er den store flyktningstrømmen som kom til Europa og Norge i 2015. Forfatterne har valgt å vektlegge den kunnskap og de erfaringer som kan styrke arbeidet, og går ikke i dybden når det gjelder de politiske sidene ved mottak av flyktninger. Bokas røde tråd er å vise eksempler på hvordan mennesker med flukterfaring, som er i en asylsøkerfase eller etableringsfase med bosetting i ny kommune, kan få tatt i bruk sine motstandsressurser. Den er skrevet i et samarbeid mellom brukere med egenerfaring som flyktninger eller asylsøkere, helsepersonell med praktikerbakgrunn og akademikere. Boka er aktuell for alle som arbeider med asylsøkere og flyktninger, uansett arena og forvaltningsnivå. I dette arbeidet står man ofte overfor betydelige utfordringer i mellommenneskelig sammenheng. Redaksjonen har bestått av Lars Lien, Ragnhild Dybdahl, Harald Siem og Irma Julardzija. Prosjektleder i Rådet for psykisk helse har vært Hege Helene Bakke. Alle bidragsyterne presenteres i boken.

I begynnelsen gjaldt konvensjonen kun for europeere som hadde flyktet før 1951 (i praksis for flyktninger etter andre verdenskrig.) Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger - en håndbok for kommunene (PDF, 2 MB) I håndboken kan du lese mer om de internasjonale og nasjonale rammene for arbeidet med enslige mindreårige, ulike økonomiske virkemidler og tilskuddsordninger. Asylsøkere og flyktninger; Asylsøkere og flyktninger. En asylsøker er i en prosess der han eller hun søker om beskyttelse, og derfor kan få innvilgelse eller avslag på dette.

Materiellet er utviklet av Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Læringsmiljøsenteret, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og Foreldreutvalget for grunnopplæringen. 48-TIMERSPROSEDYREN: 48-timersprosedyre for asylsøkere med antatt grunnløse asylsøknader. Asylsøkere fra land som utlendingsmyndighetene anser for trygge og som etterlever de internasjonale menneskerettighetene på et akseptabelt nivå, får en raskere saksbehandling.

RELATERTE BØKER