Hva er innovasjon?

Hva er innovasjon? lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,8 MB
FILNAVN
Hva er innovasjon?.pdf
ISBN
4238964046906

BESKRIVELSE

Spørsmålet om hva innovasjon egentlig er aktualiseres i takt med at innovasjonsbegrepet tas i bruk på stadig nye samfunnsområder. Erkjennelsen av at innovasjon handler om ulike typer prosesser på mange ulike felt, gjør det viktigere enn noen gang å skape en felles diskusjon om de ulike perspektivene på, og erfaringene med, innovasjon. Tobindsverket Hva er innovasjon? oppsummerer hva dagens norske innovasjonsforskning dreier seg om, hva man studerer, hvordan man studerer det, hva man anser som gjengs viten og hva man har behov for å vite mer om. Dette første bindet handler om innovasjon forstått som endringer i samfunnsmessige strukturer og systemer. Bind 2: Organisasjon og medvirkning - en norsk modell? (2013), har fokus på de organisatoriske og individuelle forutsetningene for å være innovativ.

oktober. Midlene er et bidrag til satsingen innen innovasjon i helsetjenesten. Hva er norsk næringslivs totalt sett største utfordring? Produktutvikling og innovasjon bør komme høyt på listen i de fleste bedrifter.

Tlf: (+ 47) 22 00 25 00 Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo Akersgata 13, 0158 Oslo Sosial innovasjon, samlebetegnelse for tiltak der det utvikles nye løsninger hvor de substansielle forbedringene i samfunnet anses viktigere enn kommersielle resultater i seg selv.

RELATERTE BØKER