Kvinners blikk på kunst

Kvinners blikk på kunst En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,43 MB
FILNAVN
Kvinners blikk på kunst.pdf
ISBN
2983218943682

BESKRIVELSE

Boka utgis i anledning kunsthistorieprofessor Anne Wichstrøms 70-årsdag. Den inneholder en samling artikler som tar for seg ulike aspekter ved kvinnelige kunstneres og forfatteres strategier, framstillingen av kjønn i kunsten og kvinnelige oppdragsgivere. Et grunnleggende tema er hvilken plass kvinnene tar og gis i kunsten. Blant bidragsyterne er Patricia G. Berman, Irene Iversen, Lena Liepe og Margareta Willner-Rönnholm. Med litteraturliste, bibliografi over Anne Wichstrøms faglitterære produksjon, register og tabula gratulatoria.

Foto: Reidar Engesbak. I den anledning inviterte FRI, FRI Oslo og Viken, Den norske Helsingforskomité og Amnesty International Norge til demonstrasjon utenfor den polske ambassaden onsdag 11.

at det har vært lite feministisk forskning på kunst i Norge.5 Kvinners rolle i offentligheten Forfatterne har blant annet sett nærmere på hva slags roller kvinner spilte i offentligheten, og hvordan synet på kvinner endret seg. Spesielt i perioden 1850 - 1920, en periode som man vanligvis mener var forbeholdt menn, og ikke tror hadde avgjørende betydning i endringer av kjønnsroller og synet på kvinners samfunnsfunksjoner. Dessverre var det mange kvinnelige kunstnere som var kunstnerfruer, og måtte legge sin egen karriere på hylla til fordel for mannens kunst, som våre egne Oda Krogh og Sofie Werenskiold.

RELATERTE BØKER