Media i samfunnet

Media i samfunnet - Ture Schwebs, Helge Østbye | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ture Schwebs, Helge Østbye
DIMENSJON
3,78 MB
FILNAVN
Media i samfunnet.pdf
ISBN
7338761903517

BESKRIVELSE

Grunnleggjande innføringsbok i medievitskap i ny utgåve med mindre oppdatering av faktaopplysningar. Med utgangspunkt i definisjonar av kommunikasjon og medium drøftar forfattarane viktige kjenneteikn ved nye og "gamle" medium. Media si rolle i samfunnet og tilhøvet mellom media, mottakarar og deltakarar står sentralt. I tillegg presenterer boka generelle teoriar og metodar for studiet av medium og medieinnhald. Boka dekkjer heile mediefeltet og skildrar viktige trendar i dagens medielandskap, som mediekonvergens, sosiale medium og globalisering.

De gir oss tilgang til store mengder informasjon Men ikke alle i samfunnet utnytter denne muligheten. Mediepåvirkning kan beskrives som medienes virkninger i samfunnet og innflytelse på enkeltmenneskers holdninger og atferd. Tostegshypotesen hevder at påvirkningen fra mediene skjer i to etapper: først fra mediene til opinionsledere, og deretter videre til et større antall mennesker gjennom personlig kommunikasjon. Media si rolle i samfunnet og tilhøvet mellom media, mottakarar og deltakarar står sentralt.

Foto/ill.: Samlaget. Av Rune Arntsen Oppdatert: 25.09.2013 (Først publisert: 16.09.2013) Boka dekkjer heile mediefeltet og er fullstendig oppdatert om det nye mediebildet. Media i samfunnet - 5.

RELATERTE BØKER