Sosial kompetanse

Sosial kompetanse - Kari Lamer | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kari Lamer
DIMENSJON
3,51 MB
FILNAVN
Sosial kompetanse.pdf
ISBN
5235446472950

BESKRIVELSE

Dette heftet handler om hvordan ansatte i barnehagen kan fremme og støtte barns utvikling av sosial kompetanse.Begrepet sosial kompetanse brukes i dag i stadig flere sammenhenger. Begrepet definerer evnen til å mestre samspill med andre ? å lykkes i det å være sammen med andre. God sosial kompetanse utvikles imidlertid ikke av seg selv. Dette vet vi om ... Barnehagen er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen. Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere

Skolen skal ikke bare se til at elevene får skolefaglige kunnskaper, men også bidra til at elevene utvikler seg sosialt og personlig. Sosial utøvelse handler om at personer kan inneha de sosiale ferdighetene som forventes i ulike situasjoner, men av ulike grunner gjør personen ikke bruk av dem Det kan være at vedkommende ikke tror han/hun klarer det, er redd for å mislykkes og så videre. Sosial kompetanse innebærer både sosiale ferdigheter og sosial utøvelse. Kompetanse kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner.

Et vesentlig argu- Sosial kompetanse kan defineres som: Et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling.. Denne definisjonen understreker flere vesentlige sider ved sosial kompetanse.

RELATERTE BØKER