NS 8407

NS 8407 - Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen
DIMENSJON
5,86 MB
FILNAVN
NS 8407.pdf
ISBN
4646334099439

BESKRIVELSE

NS 8407 med kommentarer er Norges første kommentarutgave til en totalentreprisestandard.Ny totalentreprisestandard NS 8407 ble vedtatt sommeren 2011. Standarden inneholder viktige endringer i forhold til tidligere standard med bestemmelser som reflekterer utviklingen i kontraktspraksis mellom byggherrer og totalentreprenører.I juli 2011 ble det vedtatt en ny totalentreprisestandard ? NS 8407. Standarden inneholder vesentlige endringer i forhold til NS 3431. Bl.a. er reglene om endringer omstrukturert i betydelig grad. Det er også viktige nyheter, bl.a. omfattende regulering av tiltransport av sideentreprenører, tiltransport av prosjekterende, regler om partenes medvirkning, grunnforhold samt fordeling av risikoen for prosjektering mellom partene.Det er også en inntatt en protokoll som gir uttrykk for komitéens syn på enkelte av standardens bestemmelser.Standarden er et helt sentralt kontraktsdokument i bygge- og anleggsbransjen. Det blir stadig mer omfattende bruk av totalentreprisekontraktsmodellen. I boken gis en rekke anbefalinger og praktiske råd, og det tas standpunkt til og gis anvisning på løsninger av vanskelige juridiske problemstillinger.

Men når totalentreprenøren har ansva-ret bør det også forutsettes at han har risikoen. totalentrepriser, NS 8407, som trådte i kraft 1. juli 2011.

På enkelte punkter er NS 8407 også videreutviklet i forhold til NS 8405. Ny totalentreprisestandard NS 8407 ble vedtatt sommeren 2011. Standarden inneholder viktige endringer i forhold til tidligere standard med bestemmelser som reflekterer utviklingen i kontraktspraksis mellom byggherrer og totalentreprenører.

RELATERTE BØKER