Forflytningskunnskap

Forflytningskunnskap - Per Halvor Lunde | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Per Halvor Lunde
DIMENSJON
4,1 MB
FILNAVN
Forflytningskunnskap.pdf
ISBN
2539729900582

BESKRIVELSE

Forflytningskunnskap gir innsikt i hvordan man kan hjelpe pasienter med forflytning uten å løfte eller bære dem. Forflytningskunnskap bygger på det naturlige friske bevegelsesmønsteret og på fysiske lover.Ved å bruke forflytningsteknikker reduseres risikoen for belastningslidelser hos hjelperen, og pasienten aktiviseres og stimuleres til å bruke sine egne ressurser. Forflytningskunnskap er ikke statisk kunnskap ? løsningen velges i hvert enkelt tilfelle primært ut fra pasientens aktuelle funksjon og smertetilstand, og ikke ut fra pasientens diagnose.Boken har en teoridel og en praktisk del. Teoridelen forklarer forflytningskunnskapens grunnprinsipper og forskjellen mellom forflytningsteknikk og løfteteknikk, hvordan man kan analysere den enkelte situasjonen for å finne fram til de beste forflytningsløsningene, og hvordan forflytningsteknikkene ivaretar både pasient og hjelper. I tillegg omtales gode (og uheldige) arbeidsstillinger og grep, og hvilke hjelpemidler man kan bruke under forflytningene. Boken viser også hvordan forflytningskunnskap kan anvendes i treningssituasjoner, og ser på noen organisatoriske og pedagogiske sider ved å innføre forflytningsteknikker i helseinstitusjoner.Den praktiske delen inneholder mange eksempler på konkrete forflytningsløsninger og fungerer som idébank for egen praksis i sykehus, sykehjem og i hjemmebasert omsorg.I denne 5.utgaven er det et eget kapittel om bariatriske pasienter, det vil si ekstremt overvektige. Disse pasientene krever ekstra forberedelser og tilrettelegging av møbler, klær, utstyr, hjelpemidler, og ikke minst opplæring av personalet. Systematisk forebyggende arbeid, kunnskap og ferdigheter i risikovurdering, er en nødvendighet når personalet skal forflytte ekstremt overvektige pasienter.Boken er gjennomillustrert og retter seg både mot sykepleieutdanningen, vernepleieutdanningen, fysioterapiutdanningen, ergoterapiutdanningen og mot praksis.

Forflytningskunnskap bygger på det naturlige friske bevegelsesmønsteret og på fysiske lover.Ved å bruke forflytningsteknikker reduseres risikoen for belastningslidelser hos hjelperen, og pasienten aktiviseres og stimuleres til å bruke sine egne ressurser. admin.mekke.no Vi har lært forflytningskunnskap av Per Halvor Lunde, Oslo. Han holder kurs både for opplæring av instruktører og drar rundt til bedrifter.

Forflytningskunnskap bygger på det naturlige friske bevegelsesmønsteret og på fysiske lover. Forflytningskunnskap handler om å tilby pasienten gode og behagelige forflytninger og deg selv god arbeidsteknikk. - At jeg skal gjøre det best mulig for pasienten og samtidig verne meg for mye plager, det er et tankesett du må kople på. Tunge løft, feil arbeidsteknikk og mange belastninger er ofte en del av arbeidsmiljøet innen pleie- og omsorgssektoren.

RELATERTE BØKER