Norsk matmakt i endring

Norsk matmakt i endring lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,17 MB
FILNAVN
Norsk matmakt i endring.pdf
ISBN
3840610627648

BESKRIVELSE

Denne boka analyserer endringer i organisering og forvaltning av det norske matsystemet. Hvem har fatt okt innflytelse i verdikjedene for mat de siste tjue arene? Her har vi sett en sterk konsentrasjon i dagligvarebransjen mot det som ser ut til a bli tre store og mektige dagligvarekjeder. Det overordna bildet er at det ikke skjer noen entydig nyliberalisering pa matomradet i Norge, men en dreining mot et korporativt, nyregulert nettverksregime hvor bade stat, matprodusenter og forbrukere er svekket til fordel for dagligvarebransjen og den globale matindustrien. Samtidig etableres det nye verdikjeder i samarbeid mellom produsenter og konsumenter som motkraft til denne utviklingen. Boka er skrevet av noen av landets ledende matforskere innen samfunnsvitenskap og retter seg mot studenter, forskere og de som arbeider med utforming av mat- og innovasjonspolitikk innen offentlig forvaltning, naringsliv og frivillige organisasjoner.

og Bjørkhaug, H. 2015: Omdømme, makt og mulighetsrom for bærekraftig styring om Norsk Kylling i media, Norsk matmakt i endring (Fagbokforlaget). Les Norsk matmakt i endring boken i PDF, ePUB, MOBI format på lesclefsdor2018seoul.org nettside.

2015: Omdømme, makt og mulighetsrom for bærekraftig styring om Norsk Kylling i media, Norsk matmakt i endring (Fagbokforlaget). Les Norsk matmakt i endring boken i PDF, ePUB, MOBI format på lesclefsdor2018seoul.org nettside. Denne boken er skrevet av forfatter none.

RELATERTE BØKER