Sivilprosess

Sivilprosess - Anne Robberstad | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Robberstad
DIMENSJON
9,89 MB
FILNAVN
Sivilprosess.pdf
ISBN
5461033573181

BESKRIVELSE

Boken er en systematisk fremstilling av den norske sivilprosessen basert på tvisteloven av 2005 og rettspraksis til mai 2018. Den viser fagets tenkemåte og gir kunnskap om de viktigste reglene. Boken er egnet for studenter, advokater, dommere og andre som trenger kunnskap om tvisteloven. Fremstillingen er dels fortolkende, dels vurderende. Fortolkningen skjer i lys av internasjonale rettskilder, spesielt EMK og EØS-avtalen. Forfatterens lange praksis som advokat, både i sivile saker og i straffesaker, gjør at fremstillingen er innrettet på spørsmål som ofte melder seg i det praktiske rettsliv. Det trekkes linjer til reglene i straffesaker. Stikkordregisteret gjør boken lett å finne frem i. Den har fortegnelse over litteratur og lovforarbeider, registre over høyesterettsavgjørelser og EMD-register. Anne Robberstad er professor dr. juris ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt Bistandsadvokaten, Mellom tvekamp og inkvisisjon og Rettskraft. Hun har i mange år vært ansvarlig faglærer i sivilprosess ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Sivilprosessen er prosessformen i saker som gjelder såkalte sivile tvister, som reises som søksmål for domstolene. En sivil tvist oppstår når det er rettslig uenighet mellom to eller flere parter om hvilke juridiske rettigheter og plikter som består innenfor et konkret faktisk forhold. Sivilprosess Boken er en systematisk fremstilling av den norske sivilprosessen basert på tvisteloven av 2005 og rettspraksis til mai 2018.

KUNNSKAP. Etter at kurset er gjennomført skal studenten kunne redegjøre for sentrale og aktuelle prosessuelle problemstillinger, prosessrettens plass i rettssystemet, prosessrettens kilder og innholdet i og rekkevidden av de prosessuelle hovedprinsippene for så vel sivile saker som straffesaker. Oppfriskning er et rettsmiddel i sivile saker som kan brukes i tilfeller der en frist ikke er overholdt eller en part har unnlatt å møte, slik at forsømmelsen har ført til en fraværsavgjørelse..

RELATERTE BØKER