Mestringsbok ved psykose

Mestringsbok ved psykose - Geir Thingnæs, Jan Olav Johannessen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Geir Thingnæs, Jan Olav Johannessen
DIMENSJON
10,45 MB
FILNAVN
Mestringsbok ved psykose.pdf
ISBN
5316590815399

BESKRIVELSE

Psykose kan virke skremmende, ikke minst for den som har eller har hatt det, men også for pårørende og venner. For behandlere kan en psykose virke uforståelig, og en kan føle seg maktesløs. Denne boken er en arbeidsbok og et hjelpemiddel som viser til viktige elementer og hjelpemidler i behandlingsopplegget ved alvorlige forvirringstilstander. Behandlingen er et samarbeidsprosjekt mellom pasient og behandler. Hensikten med boken er å lære seg mestringsstrategier som retter seg mot de psykotiske symptomene, slik at forvirringstilstanden kommer under kontroll og plagene blir dempet. Den kan ikke løse alle problemer, men vil være en veiviser til mestring.

Under sykehusoppholdet blir det ved den første psykosen i de fleste tilfeller også tatt MR-undersøkelse av hjernen for å utelukke andre diagnoser. Behandling.

Beskrivelse. Denne effektive arbeidsboken gir på mange måter en ny innfallsvinkel og forståelsesmåte, ved å vise at selvskadingen ikke er meningsløs, ... I akutte faser eller ved økende grad av psykosenære symptomer bør det jobbes med for eksempel reduksjon av arbeidsbelastning på skole og i arbeid, reduksjon av medmenneskelige konflikter og senkning av sansemessig overload («skjerming») (Stevens & Prince, 2012).

RELATERTE BØKER